Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Verktøykasse / Roller/verv i lokal- og fylkeslag / Valgkomite / Hvordan legge opp arbeidet i valgkomiteen?
Støtt oss

Hvordan legge opp arbeidet i valgkomiteen?

Hvordan legge opp arbeidet i valgkomiteen?

Valgkomite-arbeidet er faktisk det viktigste arbeidet som gjøres i organisasjonen. Valgkomiteen skal sette sammen det best egnede styret og dermed være med å  bestemme hvem vi skal ha som tillitsvalgte. Et styre som jobber godt sammen skaper verdi i form av gode aktiviteter og tilbud for medlemmene..

Vi trenger tillitsvalgte som er fremtidsrettet og som tar initiativ til å være den organisasjonen vi ønsker, nemlig en organisasjon som er Handlekraftig, Inkluderende, Nytenkende og Tydelig.

Det er viktig at de demokratiske prinisppene står sentralt i hele organisasjonen og da ikke minst i valgkomitearbeidet. Under finner dere en «gullstandard» til hvordan valgkomite-arbeid bør gjennomføres.

Hvordan finne gode kandidater?

  • Send epost til alle medlemmer om at dere er på utkikk etter kandidater til lagets styre. Send sms til de medlemmene som ikke er registrert med epost.
  • Legg ut informasjon på lagets facebook-side om at man er på utkikk etter kandidater.
  • Se over medlemsregisteret, er det noen dyktige folk der som dere kjenner? Ta kontakt med dem!
  • Snakk med styret og be dem komme med forslag på gode kandidater som ikke allerede sitter i styret.
  • Snakk med andre ressurspersoner, som likepersonene, trenings- og mosjonskontakt, instruktører etc for å få tips til navn som ikke allerede sitter i styret.

Kartlegg, hva trengs inn i styret?

  • Snakk med styret. Hvilke egenskaper er viktig å få dekket i et styre? Hva slags forkunnskaper bør man ha?
  • Vi har laget en liste over må-ha og bør-ha krav til ulike roller:

Intervju

Når dere har fått inn en god liste med navn på aktuelle kandidater så avtaler dere intervjuer med alle aktuelle kandidater. Viktig å avklare med styret om noen der ønsker gjenvalg, men husk at det ikke er automatikk i gjenvalg . Finner dere bedre kandidater, skal dere alltid legge vekt på hva som er til det beste for NRF og NRFs medlemmer.

Før dere starter med intervjuene kan det være lurt å ha utarbeidet en intervju-guide. Den bør inneholde alle spørsmål dere tenker er relevante å stille til kandidatene.

Innstilling

Når alle intervjuene er gjennomført setter valgkomiteen seg ned å diskuterer de ulike kandidatene. Husk at dere både skal finne kandidater som kan gjøre konkrete arbeidsoppgaver på vegne av NRF, men ikke minst at de som velges til styret skal arbeide godt sammen. Det er også vanlig å ta hensyn til at lokallaget bør representere et mangfold av medlemmene. Vanlig er å tenke kjønn, alder og georgrafi.

Gjennom diskusjonene i valgkomiteen vil dere lande på en innstilling om hvem som bør bekle hvilket verv. Denne innstillingen bør begrunnes med hvorfor dere har valgt akkurat disse kandidatene.

På årsmøte

Under årsmøtet er det valgkomiteens oppgave å presentere innstillingen og i den grad det kommer motkandidater til verv, så er det valgkomiteens oppgave å kjempe for innstillingen. Dere har sannsynligvis snakket med motkandidaten og vurdert vedkommende til mindre egnet enn den kandidaten dere har innstillt. Dere, som valgkomite, har mer informasjon og må kjempe for at NRF får de beste tillitsvalgte vi kan få.