Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Prosjekter – DAM / Prosjektarbeid – fra Ekspress til Helse
Støtt oss

Prosjektarbeid – fra Ekspress til Helse

NRF kan søke støtte til mindre og større prosjekter for å synliggjøre og fremme medlemmenes behov og rettigheter. Et prosjekt vil si aktiviteter som er avgrenset fra de oppgavene som organisasjonen vanligvis gjennomfører, og har et klart mål for hva man vil oppnå innenfor en gitt tids- og ressursramme. Mange benytter Dams Ekspressordning, som gir støtte til små prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet. Men hvordan kan man utvide søknaden fra Ekspress til et Helse-prosjekt? Her er noen tips:

Fra ide til virksomhet: Det er alltid nyttig å diskutere prosjektideen med andre, det er sånn ideen utvikler seg, den må faktisk modnes. Bruk gjerne ideskjema og send inn til NRF sentralt eller ring oss for å diskutere idéen din! Husk at det er hele prosessen som er prosjektet, ikke bare innkjøp av utstyr ol. Derfor er det viktig å tenke gjennom og beskrive hele prosessen, trinn for trinn. Hvordan kan akkurat dette prosjektet komme våre medlemmer til gode?

Fra lokale aktiviteter til større samarbeidsprosjekter: Formålet med Helse-ordningen er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter- og tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Dette betyr at man må tenke litt større enn bare egne lokale aktiviteter. Kanskje kan man samarbeide med andre lokallag i fylket eller på tvers av fylker om å utvikle nyttige tiltak der målgruppen er nettopp muskel/skjelettplager. Husk at DAM står for deltakelse, aktivitet og mestring.

Utvikle ny kunnskap: Det er viktig at helse-prosjektet har til hensikt å utvikle ny kunnskap. Kanskje kan man for eksempel utvikle et kurstilbud igjennom en helgeaktivitet. Dette kan gjøres gjennom en trinnvis prosess sammen med brukerne (de det gjelder). Man beskriver metoden trinn for trinn slik at det er mulig å gjenta denne. I tillegg er det viktig å evaluere tiltakene og jobbe med utbedring basert på erfaringene man gjør seg underveis. Slik kan kurset eksempelvis testes ut i større skala og komme mange flere til gode. Helse-prosjekter kan rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for muskel/skjelettgruppen eller personer med revmatisk sykdom, samt opplysningsarbeid. Med andre ord, repeterende lokale aktiviteter som eks. å arrangere sommerleir, faller ikke innenfor Helse-ordningen.

Prosjektbeskrivelsen: En helse-søknad skal ha en egen prosjektbeskrivelse på inntil 8 sider. Men du trenger ikke finne opp kruttet på nytt! Mye bakgrunnsinformasjon eller inspirasjon kan «stjeles» fra tidligere NRFs helse-prosjekter. Skriv prosjektbeskrivelsen etter hvert som prosjektet utvikles, da har du et godt utgangspunkt for Damnet. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: hva du konkret skal gjøre, prosjektets formål og bakgrunn, hvorfor du skal gjøre det, hva du vil utforske, i hvilken større kontekst prosjektet står, gjennomføring med konkrete tiltak og hva som trengs for å få det til med tanke på faglige, praktiske og økonomiske ressurser. Se egen mal for prosjektbeskrivelse på dam.no (helse).

Bruk alle Buzz Words: Bruk ordene som står i utlysningsteksten inn i egen søknad. For eksempel har flere av våre tilbud i NRF nettopp til hensikt å fremme fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

Brukermedvirkning: Det understrekes at nærhet til bruker, brukermedvirkning og frivillighet er viktig for Stiftelsen Dam. Kanskje kan man som en del av første fase etablere en arbeidsgruppe som skal lede prosjektet (med både brukere, klinikere og evt. andre ressurspersoner) som kan være rådgivende i prosessen. Dersom du klarer å vise hvordan du kan involvere brukere og frivillige hele veien vil dette styrke ditt helseprosjekt.