Hopp til innhold
Støtt oss

DAM Helse

Stiftelsen Dam støtter tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse og mestring av livsutfordringer. Prosjekter som retter seg mot personer med muskel- og skjelettsykdommer kan søkes gjennom Norsk Revmatikerforbund.

Kjennetegn ved det gode helseprosjektet

 • Nyskapende og kreativt, men det kan også være en ny vri på eller tilføre noe ekstra til noe eksisterende.
 • Avgrenset problemstilling. Realistisk og gjennomførbart. Klare mål og forventede resultater. Tidsavgrenset og peker framover mot varige endringer.
 • Brukermedvirkning og brukerstyring.
 • Stimulerer til samarbeid mellom frivillige organisasjoner og/eller mellom frivillige organisasjoner og institusjoner/fagmiljø.
 • Tidsriktig. Kan gjerne følge trender i tiden (eldre, kvinner, minoriteter, andre kulturer, inkludering, livsstilsendringer, samhandling og samarbeid).
 • Dekker et behov hos, og har verdi for målgruppen. Gjerne også samfunnsmessig verdi.
 • Lavest mulig kostnader eller lavterskel utstyrsmessig. Vise at en får mye ut av midlene.
 • Frivillig innsats: Fortell om noe skal gjøres på dugnad i prosjektet.
 • Overføringsverdien i prosjektet og hvordan prosjektet er tenkt videreført kommer tydelig fram.
 • Prosjektleder har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre og styre prosjektet.
 • Fengende navn. Vær kreativ og finn et kort og beskrivende prosjektnavn

Før du søker prosjektmidler er det aller først viktig å formulere idéen. Hvorfor er prosjektet viktig? Hvem er prosjektet viktig for (målgruppen)? Hvor og hvordan skal det gjennomføres? Hvem skal være prosjektleder og medarbeidere? Som en hjelp har vi utarbeidet et ideskjema til helseprosjekter.

NRFs bidrag inn i søknadsprosessen

NRF ønsker dialog med prosjektsøker i søknadsprosessen fordi vi ønsker å bidra til at kvaliteten på prosjektsøknaden høynes. Derfor ber vi alle fylle inn ideskjema til helseprosjekter og sende det inn til Joachim Sagen innen 14. august. Søknadsfrist er 15. september.

Det er viktig å starte arbeide med prosjektbeskrivelsen tidlig for å ha god tid til å videreutvikle prosjektet og få best mulig kvalitet på søknaden og innhente eventuelle tillatelser og bekreftelser. Det er hard konkurranse på helsefeltet, noe som stiller krav til prosjektsøknaden.

Helseprosjekt

På området Helse kan det søkes prosjektmidler til helseformål med et faglig innhold, med søknadssum på kr. 30.000 til 1 mill. kr. Prosjektene er noe mer omfattende enn for Express, men mulighetene er større. Se gjerne prosjektbiblioteket for inspirasjon og tips til prosjektideer og gjennomføring. Her finner du eksempler på 9500 gjennomførte prosjekter.

På området Helse kan det søkes inntil tre år, når det er progresjon i aktivitetene fra år til år. Det kreves fremdriftsrapportering for hvert år som krav for tildeling for år 2 eller år 3. Det kan søkes om:

 • Arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede
 • Forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid
 • Utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående
 • Opplysningsarbeid

For spørsmål om helseprosjekter og gjeldende retningslinjer, se mer på www.dam.no under «Søke midler à Helse», eller ta kontakt med prosjektkoordinator Joachim Sagen i NRF. Han kan nås på jos@revmatiker.no eller telefon 95 75 67 23.

Lurer du på noe?

Kontakt
Joachim Sagen
prosjektkoordinator
Tlf 95756723
Send epost

Epost