Hopp til innhold
Støtt oss

Praksis

Som del 3 av kurset skal deltager ha praksis i sitt lokallag/fylke. Dette avtales med lokal instruktør, lokallaget eller Trening og Mosjonskontakt i fylket. Deltageren kan for eksempel være med som instruktør på allerede fungerende timer, ha egne eller sette opp en time eller to et par ganger. Dette må deltageren selv organisere slik det tilpasses bet hos hver enkelt. praksis bør være lagt opp til at instruktøren selv leder deler eller hele treningen. Dette er viktig fordi det å ha praksis er det man lærer best av. Alle de erfaringene man får av å selv instruere kan ikke erstattes med teori. Er en teoretisk sterk og praktisk flink til å instruere finnes det ikke noe bedre. Husk at tilbakemeldingene deltageren får er ikke kritikk, men tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk på hvordan de som deltok eller fulgte med har opplevd instrueringen.

Dersom det er vanskelig å få til praksis i sitt lokallag eller fylke, kan deltageren lage et lite opplegg, filme egen instruering (late som at kamera er deltagere) og sende inn filmen til kursinstruktør. På den måten vil deltageren få mulighet til å få tilbakemeldinger på egen praksis.

Praksisen er på ca 3 uker (mellom undervisning 1 og 2), der vi oppfordrer deltager til å ha mellom 1-5 praktiske gjennomføringer. Hva deltageren velger å instruere i, er fritt frem å bestemme selv, så lenge det instrueres andre i trening og aktivitet. Deltageren bør minst ha 5-10 minutter sammenhengende instruering ved praksis. Jo lengre jo bedre.

Husk at når en skal instruere noen for første gang, bruk gjerne øvelser du er godt kjent med og i et «klima» der du føler deg mest komfortabel. Det er naturlig å være nervøs og føle at det er skummelt. Når en er ferdig, vil det føles utrolig godt, og neste instruksjon vil føles 10 ganger lettere. Og kanskje bedre fordi en har endret på det som evt kunne bli bedre til neste gang.

Her finner du som skal evaluere deltageren evalueringsskjema

Her finner du vurdering av praksis