Hopp til innhold
Forside / Sider til gjenbruk / Valgkampaktiviteter i lokallagene
Støtt oss

Valgkampaktiviteter i lokallagene

Les hele valgkampplanen her.

Forslag til lokal aktivitet

For at NRF skal lykkes med valgkampen 2019 er det utrolig viktig at alle lokallagene bidrar. Det er store variasjoner mellom lokallag i aktivitet og aktive medlemmer. Dette ønsker vi å ta høyde for ved at lokallagene selv velger hva de ønsker å gjennomføre. Vi oppfordrer alle lokallag til å strekke seg litt i målsetningen for aktivitetene.

For å gjøre det enklere å gjennomføre kommer vi til å forberede materiell som leserinnlegg og innlegg til sosiale medier som kan benyttes. Disse må i varierende grad tilpasses de sakene lokallaget selv velger å prioritere. Der kommer vi også til å legge ut en beskrivelse av hver enkelt aktivitet som er listet opp under, samt tips og triks til gjennomføringen. Det kan være greit å samarbeide med andre lokallag ved gjennomføringen av enkelte av aktivitetene! Aktiviteter med utfyllende beskrivelser finner dere her.

Vi oppfordrer alle lokallag til å gjennomføre disse aktivitetene frem mot valget:

Alle aktivitetene vil bli beskrevet på vår nettside i tillegg vil det komme fyldig beskrivelse og veiledninger i den digitale NRF-skolen[1], samt ferdig forberedte informasjonspakker vil bli sendt ut.

Idébank til andre aktiviteter som lokallagene kan gjennomføre:

Ut over det vi oppfordrer alle lokallag til å gjøre finnes det utallige andre ting man kan gjøre, både for å få gjennomslag politisk men også øke synlighet, verve medlemmer og å fremstå som en aktiv og engasjerende organisasjon. Vi oppfordrer lokallagene til å gjøre så mye som mulig av aktivitetene under.

 • En, flere eller hele styret gjennomfører «Valgkamp-modulen» i NRF-skolen.
 • Lage karakterkort over sin kommunes lokale partiers politikk og spre dette til egne medlemmer og allmenheten under valgkampen.
 • Inviterer kandidatene som er på valg til en gymtime og bruker anledningen til å fortelle om hvorfor frisklivspolitikken er viktig.
 • Gjennomføre en vandring i «parti-gata» under valget hvor man spør de politiske partiene om sin frisklivspolitikk.
 • Delta på en debatt under valgkampen og stille politikerne i panelet spørsmål om frisklivspolitikk.
 • Rekruttere ikke-medlemmer til «Sykt Aktiv»-samling i regi av fylkesstyret.
 • Tar kontakt med sin frisklivssentral eller kommunen for å se på muligheter for å samarbeide.
 • Arrangerer åpent møte for alle med muskel- og skjelettplager hvor en likeperson deler erfaring og hvordan man kan mestre hverdagen med en kronisk sykdom.
 • Deltar i den offentlige debatten med minst ett innlegg i lokalmedia og bruker sosiale medier (facebook) aktivt frem mot valget.
 • Tar sikte på å organisere en helsedebatt under valget sammen med andre pasient- og brukerorganisasjoner eller andre naturlige samarbeidspartnere
 • Gjennomfører jevnlige aktiviteter for å vise frem NRF som en aktiv og engasjert organisasjon.
 • Deltar på kommunestyremøter i forkant av valget og stiller spørsmål under «åpen halvtime».
 • Rekrutterer kandidater til kommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Bidrar til rekruttering av en ny frisklivsagent.
 • Vedta resolusjon om en valgkampsak etter mal på årsmøtet.

 

[1] NRF Skolen er en stor satsing på e-læring som kan gjennomføres enten individuelt eller i grupper.