Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Politisk påvirkning / Hvilke saker skal vi arbeide med?
Støtt oss

Hvilke saker skal vi arbeide med?

For å få gjennomslag i vårt politiske påvirkningsarbeid er vi helt avhengig av å arbeide med saker over tid. Ettersom vi har begrenset med kapasitet må sakene prioriteres. Forbundsstyret har vedtatt en overordnet strategi for det arbeidet i hele organisasjonen, inkludert politiske prioriteringer. Denne planen er forankret i handlingsplanen vedtatt av Landsmøtet 2019.

Nasjonalt har vi to hovedprioriteringer:

  • Innføring av pakkeforløp for muskel- og skjelettsykdommer
    • 5 diagnosespesifikke pakkeforløp
    • 5 symptomspesifikke pakkeforløp (eks smerter, fatigue)
  • Øke antall behandlingsreiser til utlandet

Hovedinnstatsen settes inn mot stortinget, regjering og direktorat og arbeidet ledes av Christian Pollock Fjellstad som er Fagansvarlig interessepolitikk. I tillegg er det utarbeidet en strategi for hvordan fylkeslagene kan bidra til at vi når målene våre, som du kan lese mer om her.

For lokallagene er det viktig å påvirke kommunepolitikerne i saker som angår det lokale tjenestetilbudet. Her har forbundsstyret vedtatt at hovedprioriteringene er:

  • Frisklivssentraler
  • Fysisk aktivitet inkludert varmtvannsbasseng
  • Fysioterapi

Grunnen til at man har valgt tre hovedprioriteringer er fordi tjenestetilbudet varierer fra kommune til kommune. Det vil si at en kommune kanskje mangler fysioterapeuter med driftstilskudd mens en annen trenger flere treningstimer i varmtvannsbassenget. For at alle skal få muligheten til å arbeide med politisk påvirkningsarbeid så har man valgt å prioritere tre områder hvor de fleste kampsakene passer inn. Det vil for hver av disse tre prioriteringene bli utarbeidet en begrenset mengde materiale som lokallagene kan bruke til å drive påvirkningsarbeid.