Hopp til innhold
Støtt oss

Friskliv og frisklivssentraler

En frisklivssentral skal arbeide med personer i risikosonen for utvikling av livsstilssykdommer og personer med kroniske sykdommer for å oppnå varige livsstilsendringer. Forskning har vist at et godt kosthold, trening, røykeslutt og redusert alkholinntakt alle er faktorer som bidrar til at personer med revmatisk sykdom mestrer hverdagen med kronisk sykdom bedre og lever friskere liv. I mange tilfeller får man økt arbeidsevne eller kan returnere til arbeidslivet. En retur til arbeidslivet kan ytterligere bedre og styrke den psykiske helsen.

Det er derfor svært viktig både for den enkelte, men også samfunnet at kommunene tar sitt ansvar for å drive forebyggende helsearbeid på alvor. Alle kommuner plikter å drive forebyggende helsearbeid. Her er frisklivssentralene et viktig virkemiddel. Våre hovedkrav er:

  • alle kommuner skal ha frisklivssentral, enten alene eller som interkommunalt samarbeid
  • alle frisklivssentraler skal ha tilpasset tilbud til personer med muskel- og skjelettsykdommer

Les mer om frisklivssentraler her.

Vi har tidligere utarbeidet leserinnlegg som kan sendes lokalavisen eller brukes som bakgrunnsinformasjon:

NB! alle utkastene til leserinnlegg har deler som er markert med gul skrift. Dette er tekst dere kan tilpasse til deres kommune.