Hopp til innhold
Støtt oss

Hvorfor skal vi arbeide med friskliv?

Det er flere grunner til at vi har valgt friskliv som tema for det lokale politiske arbeidet som skal prioriteres i kommunene. For det første så har alle lokallag fått i oppdrag fra organisasjonen å «sikre best mulig livskvalitet for alle», som er visjonen som ble vedtatt på Landsmøtet i 2019.

En annen viktig grunn er at når alle lokallag skal arbeide med politiske saker opp mot sine kommunestyrer, så må lokallagene snakke om saker som er lokale og som kommunestyrepolitikerne faktisk kan gjøre noe med. Frisklivs- og rehabiliteringstilbudet i kommunene er en slik sak.

En god frisklivspolitikk for personer med muskel- og skjelettplager

Friskliv er en innstilling til livet. Det handler om å se muligheter i stedet for begrensinger. Det handler om å gjøre de små, riktige tingene i hverdagen som fører til et så friskt liv som mulig på tross av diagnose, smerter og sykdom.

I NRF definerer vi friskliv som best mulig fysisk, psykisk og sosial mestring av livet – i kort å oppnå best mulig livskvalitet.

Frisklivspolitikken eksisterer i skjæringspunktet mellom det offentlige og det private. Vi har alle ansvar for egen helse og velvære, men kommunene må ha god frisklivspolitikk som gjør oss i stand til å endre livsstil på en trygg og god måte. Det er viktig at det finnes et lavterskeltilbud med kompetent helsepersonell som kan veilede og sørge for at livsstilsendring skjer innenfor trygge rammer.

Gjennom samhandlingsreformen og folkehelsemeldingen har kommunen blitt delegert et ansvar for både folkehelsearbeidet og rehabilitering. Dette mener NRF er bra fordi det er i kommunene folk lever og det er i hverdagen frisklivsarbeidet burde foregå. Men da må også kommunene ta ansvar og gi innbyggerne et fullverdig frisklivs- og rehabiliteringstilbud. Norsk Revmatikerforbund har forslag på god frisklivspolitikk som burde implementeres i hver enkelt kommune i hele landet.

Forbundsstyret har vedatt at det er tre saker som skal prioriteres i lokallagene:

  • Frisklivssentraler i alle kommuner
  • Trening for alle
  • Fysioterapi når du trenger det

Fylkeslagene skal bidra til at vi når våre nasjonale målsettinger om:

  • Flere behandlingsreiser nå og stortingsmelding om statens behandlingsreiser i neste stortingsperiode
  • At det blir innført 10 pasientforløp: 5 diagnosespesifikke og 5 for grunnleggende symptomer og tilstander