Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Politisk påvirkning
Støtt oss

Politisk påvirkning

Visjonen til NRF ble vedtatt på Landsmøtet 2019 og er: «Vi sikrer best mulig livskvalitet for alle». Denne visjonen forplikter oss i arbeidet som gjøres i lokallag, fylkeslag og sentralt. Vi skal arbeide for at alle revmatikere har så god livskvalitet som mulig. Dette innebærer at lokal- og fylkeslag må arbeide for å bedre tjenestetilbudet personer med revmatisk sykdom får fra sine kommuner og fylkeskommuner.

For at personer med revmatsik sykdom skal ha så god livskvalitet som mulig må rehabilitering og friskliv prioriteres i kommunene. Kommunene må samarbeide med NRF og utnytte den kompetansen som sitter lokalt til å utforme tjenestetilbudet sitt så det er så godt som mulig for personer med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager. For å klare dette må vi snakke med folk. Vi må fortelle spesielt politikerne hva vi trenger for å leve friske liv.

På disse sidene her finnes det mange gode tips og ideer til hva man kan gjøre lokalt og i fylkeslaget for å påvirke prioriteringene i kommunene. Vi har valgt å sette fokus på friskliv definert som: best mulig fysisk, psykisk og sosial mestring av livet, i kort å oppnå best mulig livskvalitet.

Har du tips og innspill? Send en epost til Julie Ness.