Hopp til innhold
Støtt oss

Åpen halvtime i kommunestyret

De fleste kommunestyrer praktiserer det som heter «åpen halvtime» hvor innbyggerne i kommunen kan spørre sine folkevalgte om saker som er viktige for dem og få svar. Dette er en gyllen anledning til å sette saker på dagsorden og få løftet problemstillinger med hele kommunestyret.

Hvordan gå frem?

  1. Ta kontakt med administrasjonen i kommunen eller ordføreren for å høre om når det neste gang er åpen halvtime og hvordan åpen halvtime fungerer i din kommune. I noen kommuner ønsker de at spørsmål skal komme inn skriftlig senest to dager før, for å sikre at ordføreren eller andre i kommunestyret kan gi et godt svar.
  2. Forbered et spørsmål. Under finner du utkast til forskjellige spørsmål som kan stilles, men her må du/dere ta utgangspunkt i en sak som dere ønsker å få løst i din kommune. Det vil si at spørsmålene gjerne må tilpasses den enkelte kommune.
  3. Møt opp og still spørsmålet.

Det kan være lurt å være flere som møter opp og som gir moralsk støtte til den som skal stille spørsmålet. Ved å være flere så kan noen også ha ansvar for å skrive ned hva svaret fra ordføreren er. Dette kan brukes i videre oppfølgingsarbeid. For eksempel, hvis dere er misfornøyde med svaret så kan dere skrive et leserinnlegg om hvorfor ordføreren tar feil i en sak. Eller så kan man referere til at ordføreren lovet en løsning på et problem i den videre oppfølgingen av saken.

Hvordan åpen halvtime fungerer i den enkelte kommune vil variere men Skedsmo kommune har laget en fin oversikt over hvordan man går frem for å stille et spørsmål. Les retningslinjene her. 

Hva slags type spørsmål kan man stille?

Det lønner seg å stille spørsmål om saker i kommunen som kommunestyret faktisk har myndighet over. For eksempel så har kommunestyret mulighet til å bestemme hvor mange fysioterapeuter med driftstilskudd som de skal ha, hvem som skal få tilbud ved frisklivssentralene og trene i varmtvannsbassenget. Ved formuleringen av spørsmålet så er det vanlig å innlede ved å tiltale ordføreren.

Forslag til spørsmål:

Før selve spørsmål kan det være greit å introdusere seg selv, hvilken organisasjon man kommer fra og hvilken sak det gjelder.

  1. Jeg ønsker å spørre om ordføreren mener at kommunen har et godt nok rehabiliteringstilbud når personer med revmatiske diagnoser må vente i opp mot 6 måneder på å få time hos en fysioterapeut?

Multi generation family hiking in a forest, California, USA