Hopp til innhold
Støtt oss

Politiske parti – programprosess

En mer utfyllende beskrivelse finnes i kurset «Kommunepolitikk på 1-2-3» som du kan ta i NRF-skolen

Partienes valgprogram er partienes løfte til velgerne om hva som skal prioriteres i den kommende perioden. Dersom Norsk Revmatikerforbund klarer å påvirke hva som står i programmet er vi halvveis til målet. Derfor er det viktig å vite hvordan programprosessen pågår i de ulike partiene. Prosessen er ofte ganske lik, uavhengig av om man snakker om utarbeidingen av lokalprogram til et kommunevalg eller utarbeidingen av et stortingsvalgsprogram til et stortingsvalg. Det eneste som da varierer er størrelsen på prosessen.

Programkomiteer

Både lokallag og nasjonalt gjennomføres det årsmøter/landsmøter. På årsmøtene enten 2 1/2 eller 1 1/2 år før valget velges det en programkomite. Programkomiteen har ansvar for å utarbeide et forslag til et valgprogram. Valgprogrammet sendes ofte på høring blant partiets medlemmer før det utarbeides et utkast nummer to som legges frem for årsmøtet eller landsmøtet for vedtak.

Hvordan påvirke valgprogrammet?

Det er mange måter å påvirke et valgprogram. Det viktigste man må gjøre er å ta kontakt med partiet og be om kontaktinformasjon til medlemmene i programkomiteen og spørre om det er frister for innspill. Noen ønsker skriftlige innspill, men det beste er hvis man kan få til møter med enten hele programkomiteen eller med enkeltmedlemmer av komiteen.

Lurer du på hvordan du kan forberede et innspill til et valgprogram eller møte med en programkomite? Få inspirasjon her! Prinsippene for påvirkning er de samme, så det er bare å tilpasse!