Hopp til innhold
Støtt oss

Møte med politikerne

Det viktigste lokallaget og fylkeslaget kan gjøre for å få gjennomslag er å ha møter med politikerne. Det er gjennom møter med politikerne at det bygges relasjoner og at laget har mulighet til å gi politikerne innsikt i hvordan det er å leve med en revmatisk sykdom.

Hovedformålet med et møte med en politiker er å bygge relasjon til politikeren. Dette innebærer at de som møter på vegne av NRF må gjøre et godt inntrykk og oppføre seg på en sånn måte at politikeren ønsker å møte NRF igjen. Derfor skal vi alltid legge frem saken vår på en konstruktiv måte.

Det er enkelt å gjennomføre et møte med politikerne og her er noen råd og vink på veien.

1. Invitér deg på møte med en politiker

Politikerne har lyst til å snakke med organisasjonene i sin kommune eller valgkrets. De ønsker innspill fra de som opplever kommunens tjenestetilbud på kroppen. Derfor er det så enkelt som å gå på kommunens nettside, finne kontaktinformasjon og enten ringe eller sende en epost hvor du inviterer deg på møte. Kontaktinformasjonen til politikerne ligger på kommunens nettsider under seksjonen som ofte heter «Politikk».

2. Forbered et møtenotat

Politikerne har mange møter og leser mange sakspapirer til hvert eneste møte. Derfor er det smart å forberede et møtenotat som oppsummerer innspillene til NRF. Møtenotatet bør være på maks en side og inneholde litt informasjon om NRF og hva vi ønkser. Vi har laget utkast til møtenotat som kan brukes, men disse bør tilpasses lokale forhold. Det kan også være en fordel å synliggjøre den lokale aktiviteten i møtenotatet, for å vise frem alt det flotte arbeidet som gjøres lokalt.

  • Møtenotat frisklivssentraler
  • Møtenotat trening for alle
  • Møtenotat fysioterapi

3. Forbered deg til møtet

Før du gjennomfører møtet bør du øve deg på å fremføre budskapet. Det kanskje beste du kan gjøre er å finne deg en «djevelens advokat», dvs en som kan komme med kritiske innvendinger, spørsmål og kommentarer, og øve sammen med. Det vil gjøre deg tryggere i gjennomføringen å ha tenkt ut gode svar på sprørsmål som kan komme og du får trent på budskapet ditt.

4. Gjennomfør møtet

Under gjennomføringen av møtet er det viktig å huske på at ingen liker å bli belært og snakket til. Legg opp til en god dialog mellom deg og politikeren. Sett av nok tid til spørsmål. Får du spørsmål du ikke kan svare på, så kan du si at du skal undersøke saken og komme tilbake med et svar.

Husk å ta bilde som du kan legge ut på facebook. Da får du vist frem hva du gjør for at medlemmene skal få et bedre tjenestetilbud.

Det er laget en egen NRF-skolemodul om hvordan du planlegger, øver deg og gjennomfører møter med politikere som du kan gjennomføre. Les mer her.