Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Politisk påvirkning / Hvilke saker skal vi arbeide med? / Fysisk aktivitet og trening (varmtvannsbasseng)
Støtt oss

Fysisk aktivitet og trening (varmtvannsbasseng)

Fysisk aktivitet og trening er viktig for personer med muskel- og skjelettplager og revmatisk sykdom. Forskningslitteraturen viser veldig god effekt av trening, ved at man får mindre smerter, mer bevegelighet og økt funksjonsnivå gjennom riktig trening. Dette påvirker enkeltpersoners mulighet til å delta i samfunns- og arbeidsliv og det er derfor viktig at kommunene tilrettelegger for riktig trening for personer med muskel- og skjelettplager og revmatisk sykdom.

Eksempler på tilrettelegging fra kommunene:

  • driftsstøtte til lokallag
  • aktivitetsmidler til lokallag for å dekke kostnader ved organisering av tilpasset trening
  • redusert eller gratis leie av lokaler (der man får studiestøtte fra FUNKIS for kurs har man rett på gratis lån av undervisningslokaler)
  • aktivitetsgrupper eller tilpasset treningstilbud gjennom feks frisklivssentral
  • bygging av varmtvannsbasseng
  • redusert treningsavgift/halleie i varmtvannsbassenget

Her vil det være store lokale variasjoner, så man må velge den saken som passer best. Vi har utarbeidet leserinnlegg som kan benyttes i lokalavisa knyttet til varmtvannsbasseng som også inneholder relevant argumentasjon:

NB! alle utkastene til leserinnlegg har deler som er markert med gul skrift. Dette er tekst dere kan tilpasse til deres kommune.