Hopp til innhold
Støtt oss

Årsmøte i lokallag

Alle lokallag og foreninger skal avholde årsmøte hvert år. På denne siden finner du nyttige tips og maler som kan kan til hjelp for gjennomføringen av årsmøtet.

Nyttige dokumenter og veiledere i forberedelsene og gjennomføringen av årsmøtet:

 

Innkalling

Når det kalles inn til årsmøte i lokalforeningen skal det følges visse rutiner som er omtalt i NRF’s vedtekter §12. Årsmøte skal avholdes fortrinnsvis innen utgangen av februar og innkallingen skal sendes ut minimum 4 uker før møtet. Styreleder og styremedlemmer samarbeider om innholdet i innkallingen.

Saksliste og sakspapir

Årsmøte skal følge en fast saksliste som er omtalt i § 12 i NRF’s vedtekter.

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
 3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret
 4. Valg av tellekorps
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
 8. Innkomne forslag
 9. Handlingsplan for lagets virksomhet
 10. Budsjettforslag
 11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets bestemmelse og to varamedlemmer i henhold til § 13 I
 12. Valg av to revisorer eller fagrevisor
 13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV
 14. I landsmøteår velges forslag til delegater til landsmøte, i henhold til § 4, IV som oversendes fylkeslaget
 15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste årsmøte, etter styrets forslag. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Protokoll

Det skal skrives en protokoll fra årsmøte som sendes fylkeslaget innen utgangen av mars. En protokoll er kortere enn et referat, men det må komme tydelig frem hva som ble vedtatt.
I tillegg til protokoll skal årsmøtepapirer inkludert årsberetning, regnskap og revisjonsberetning også sendes inn.

Årsrapport

Alle lokallag må dokumentere og sende inn årsrapport med sittende styre ved hvert årsskifte. Årsrapporten skal sendes inn så snart som mulig, per post eller scannet som pdf, og må senest være oss i hende 15. april 2021. ALLE FELTER MÅ FYLLES UT! Årsrapport til departementet sendes til Lotte Friid Fladeby på epost lf@revmatiker.no.
MAL FOR ÅRSRAPPORT

 

Hvordan holde et hemmelig valg på et digitalt årsmøte?