Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Verktøykasse / Drift av lokal- og fylkeslag / Årsmøter i fylkeslag og lokalforeninger
Støtt oss

Årsmøter i fylkeslag og lokalforeninger

Alle lokallag og foreninger skal avholde årsmøte hvert år. På denne siden finner du nyttige tips og maler som kan kan til hjelp for gjennomføringen av årsmøtet.

Nyttige dokumenter og veiledere i forberedelsene og gjennomføringen av årsmøtet:

 

Innkalling

Når det kalles inn til årsmøte skal det følges visse rutiner som er omtalt i NRF’s vedtekter. Årsmøte skal avholdes fortrinnsvis innen utgangen av februar for lokalforeninger og BURG-grupper og innen utgangen av mars for fylkeslag. Innkallingen skal sendes ut minimum 4 uker før møtet for lokalforeninger og BURG-grupper og minimum 8 uker for fylkeslag . Styreleder og styremedlemmer samarbeider om innholdet i innkallingen.

Saksliste og sakspapir

Årsmøte skal følge en fast saksliste som er omtalt i § 9 og § 12 i NRF’s vedtekter.

Protokoll

Det skal skrives en protokoll fra årsmøte. Denne skal sendes fylkeslaget innen utgangen av mars for lokalforeninger og til NRF nasjonalt og kontrollkomiteen for fylkeslag. En protokoll er kortere enn et referat, men det må komme tydelig frem hva som ble vedtatt.
I tillegg til protokoll skal årsmøtepapirer inkludert årsberetning, regnskap og revisjonsberetning også sendes inn.

Årsrapport

Alle lokallag må dokumentere og sende inn årsrapport med sittende styre ved hvert årsskifte. Årsrapporten skal sendes inn så snart som mulig, per post eller scannet som pdf, og må senest være oss i hende 15. april 2022. ALLE FELTER MÅ FYLLES UT! Årsrapport sendes til post@revmatiker.no

MAL FOR ÅRSRAPPORT

 

Hvordan holde et hemmelig valg på et digitalt årsmøte?