Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Verktøykasse / Drift av lokal- og fylkeslag / Årsmøter i fylkeslag og lokalforeninger
Støtt oss

Årsmøter i fylkeslag og lokalforeninger

Alle lokallag og foreninger skal avholde årsmøte hvert år. På denne siden finner du nyttige tips og maler som kan kan til hjelp for gjennomføringen av årsmøtet.

Alle malene er wordfiler som dere må laste ned på deres egen pc/enhet, for deretter å redigere og lagre. Åpne dokumentet, trykk på «Fil» øverst i venstre hjørne og deretter «last ned» som microsoft word.

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteens arbeid – kursinnhold november 2023

Gjennomføring av årsmøte i lokallaget og BURG-gruppen – hefte

Veiledning: slik gjennomfører du årsmøte i lokallaget og BURG-gruppen

Maler

Mal for innkalling til årsmøte i lokallag/forening

Mal for innkalling til årsmøte i fylkeslag

Mal for årsberetning

Mal revisjonsberetning

Mal for årmøteprotokoll i lokalforeninger og BURG

Mal for årsmøteprotokoll i fylkeslag

Sjekkliste for valgte revisorer

Forslag til forretningsorden og avstemmingsregler  dere kan velge å gjøre endringer på denne, som legges frem på årsmøtet. Årsmøtedelegatene vedtar innholdet. 

Mal for årsrapport 2023

Veileder for smittevern i frivillige organisasjoner

Digitale møter:

Veileder digitale møter

Webinar om hvordan holde et årsmøte – nybegynnernivå.

 

Innkalling
Når det kalles inn til årsmøte skal det følges visse rutiner som er omtalt i NRF’s vedtekter. Årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar for lokalforeninger og BURG-grupper og innen utgangen av mars for fylkeslag. Innkallingen skal sendes ut minimum 4 uker før møtet for lokalforeninger og BURG-grupper og minimum 8 uker for fylkeslag . Styreleder og styremedlemmer samarbeider om innholdet i innkallingen.

Saksliste og sakspapir
Årsmøte skal følge en fast saksliste som er omtalt i § 9 og § 13 i NRF’s vedtekter.

Protokoll
Det skal skrives en protokoll fra årsmøte. Denne skal sendes fylkeslaget innen utgangen av mars for lokalforeninger og til NRF nasjonalt og kontrollkomiteen for fylkeslag. En protokoll er kortere enn et referat, men det må komme tydelig frem hva som ble vedtatt.
I tillegg til protokoll skal årsmøtepapirer inkludert årsberetning, regnskap og revisjonsberetning også sendes inn.

Årsrapport
Alle lokallag må fylle ut og sende inn årsrapport med sittende styre ved hvert årsskifte. Årsrapporten skal sendes inn så snart som mulig, per post eller scannet som pdf, og må senest være oss i hende 15. april hvert år.
ALLE FELTER MÅ FYLLES UT, og den må signeres med signatur. Dette for å bekrefte lagets eksistens ovenfor myndighetene. Årsrapport sendes til post@revmatiker.no

MAL FOR ÅRSRAPPORT

 

Hvordan holde et hemmelig valg på et digitalt årsmøte?