Hopp til innhold
Forside / Om NRF
Støtt oss

Om NRF

Én av fire nordmenn har en sykdom relatert til muskel- og skjelettsystemet.
Mer enn 300 000 av disse har en revmatisk diagnose. Vi taler deres sak.

Muskel- og skjelettplager  er den viktigste årsaken til at arbeidstakere er sykmeldte eller uføre. Det er en stor utfordring for folkehelsen og en betydelig belastning for enkeltmennesket. Samtidig vet vi at et samfunn der alle kan delta, betyr verdighet og mestring – og god samfunnsøkonomi. Det handler i stor grad om kunnskap og tilrettelegging.

En viktig samfunnsaktør

Norsk Revmatikerforbund (NRF) er en tydelig stemme i samfunnsdebatten og en av Norges største helseorganisasjoner, med rundt 30 000 medlemmer. Virksomheten er basert på frivillig arbeid, demokratiske prosesser og solidaritet. Vi jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og kunne ha god livskvalitet uavhengig av sine helseutfordringer.

NRF har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager. Foreningen ble stiftet i 1951 av personer med en revmatisk diagnose. Ingen vet bedre enn denne gruppen hva som trengs for å leve gode liv med de utfordringene det innebærer. Deres bidrag og innsikt er derfor avgjørende i foreningens arbeid.

En demokratisk organisasjon

  • NRF består av rundt 30 000 medlemmer fordelt på 215 lokallag
  • Hvert lokallag har egne tillitsvalgte – til sammen over 2 000 personer
  • NRF har 18 fylkeslag
  • BURG er NRFs barne- og ungdomsgruppe
  • Forbundsstyret består av nasjonalt tillitsvalgte
  • Landsmøtet er høyeste beslutningsmyndighet
  • En organisasjon med en tydelig organisasjonsstruktur

Organisasjonen er nøytral – både partipolitisk og når det gjelder livssyn. Gjennom dialog og møter med alle politiske partier har NRF fått satt de viktigste fanesakene på dagsorden.

Styringsdokumenter

Vedtekter for NRF og andre styringsdokumenter, finner du her.

Årsrapport

Her kan du lese årsrapport for 2021 og 2022.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til ansatte, forbundsstyret og BURG-styret finner du her.

 

Noen å snakke med?

En likeperson gir informasjon, råd og hjelp.

Likepersontjenesten

Bli en av oss

Hos oss får du ny kunnskap og flotte medlemsfordeler.

Bli medlem