Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Personene i NRF
Støtt oss

Personene i NRF

Her finner du en oversikt over de ansatte, forbundsstyret og BURG.

Ansatte

Bo Gleditsch
Generalsekretær
bo@revmatiker.no/ tlf.: 404 36 188

Seksjon økonomi og administrasjon

Ellen Sofie Lande – Seksjonsleder
Økonomi- og administrasjonssjef
ellen.sofie@revmatiker.no / tlf.: 975 96 505

Lisbeth Brosvik Coste
Ansvar: Administrasjon, innkjøp, leverandører, IT/IKT, tilganger, styresekretær, regnskap, GDPR, CRM, arrangement
lisbeth@revmatiker.no / tlf.: 901 33 629

Cathrine Fanum
Ansvar: Resepsjon og sentralbord
post@revmatiker.no / tlf.: 22 54 76 00

Seksjon kompetanse, utvikling og forskning

Lotte Friid Lauvålien – Seksjonsleder
Utviklingssjef
lotte@revmatiker.no / tlf.: 480 78 459

Ole-Martin Wold
Fagsjef friskliv
ole.martin@revmatiker.no / tlf.: 48 26 15 01

Line Bülow-Kristiansen
Fagsjef barn og ungdom
line@revmatiker.no / tlf.: 907 73 502

Nayana Ravi
Helsefaglig rådgiver
nayana@revmatiker.no / tlf.: 486 17 846

Anna Fryxelius
Fagsjef (20 % stilling)
anna@revmatiker.no / tlf.: 92 41 63 61

Joachim Sagen 
Ansvar: Brukermedvirkning, forskning, barne- og ungdomsarbeid (20 % stilling)
jos@revmatiker.no / tlf.: 95 75 67 23

Seksjon kommunikasjon, interessepolitikk og marked

Håkon Aas – seksjonsleder
Kommunikasjon- og markedssjef
hakon@revmatiker.no / tlf.: 950 72 001

Jan Edner
Ansvar: Medlemskontakt, medlemsregister, CRM, kontingent
jan.edner@revmatiker.no / tlf.: 45 63 84 45

Ann Kristin Bakke
Fagsjef interessepolitikk
ann.kristin@revmatiker.no / tlf.: 478 10 920

Camilla Stabell
Redaktør og kommunikasjonsansvarlig
camilla@revmatiker.no / tlf.: 415 11 838

Seksjon HR- og organisasjon

May-Brit Askestrand – Seksjonsleder
HR- og organisasjonssjef
may-brit@revmatiker.no / tlf.: 905 16 996

Saeedeh Khalilian
Fylkessekretær i Oslo og Viken/Akershus
saeedeh@revmatiker.no / tlf.: 92 05 47 85

Hege Rismoen
Fylkessekretær i Hedmark
hege@revmatiker.no / tlf.: 91 75 75 11

Rune Løvenstedt
Fylkessekretær i Hordaland
hordaland@revmatiker.no / tlf.: 55 32 37 67 / 940 86 841

Trond Monsholm
Fylkessekretær i Møre og Romsdal
trond@revmatiker.no / tlf.: 950 00 871

Annette Jørstad
Fylkessekretær i Oppland
annette@revmatiker.no / tlf.: 480 63 555

Anne Lise Abeland
Fylkessekretær i Rogaland
anne.lise@revmatiker.no / tlf.: 471 44 635

Tone Sandvik
Fylkessekretær i Sogn og Fjordane
tone@revmatiker.no / tlf.: 472 47 239

Karin Grimsrud
Fylkessekretær i Telemark
kg@revmatiker.no / tlf.: 995 550 85

Sissel Nordahl Hansen
Fylkessekretær i Troms
sissel@revmatiker.no / tlf.: 481 35 690

Torill Lauritsen Nyborg
Fylkessekretær Trøndelag Nord
nt@revmatiker.no / tlf.: 970 06 530

Lise Munkeby
Fylkessekretær Trøndelag Sør
s-trlag@revmatiker.no / tlf.: 739 54 044

Grete Nilsen
Fylkessekretær i Vestfold
vestfold@revmatiker.no / tlf.: 902 58 7 66

Ida Ø. Neess
Fylkessekretær i Viken Vest
ida.n@revmatiker.no / tlf.: 973 30 099

Maria Di Notte
Fylkessekretær i Østfold
maria@revmatiker.no/ tlf.: 908 10 133

Julie Hillesland
Fylkessekretær i Agder
julie@revmatiker.no/ tlf.: 465 27 569

Mona Iren Wiik
Fylkessekretær i Nordland
mona.iren@revmatiker.no/ tlf.: 917 78 169

Forbundsstyret

Tor Eivind Johansen
Forbundsleder
leder@revmatiker.org / tlf.: 94 79 07 07

Anne Marie Smeplass
1. nestleder
1.nestleder@revmatiker.org / tlf.: 90 03 82 07

Mona Larsen
2. nestleder
2.nestleder@revmatiker.org / tlf.: 95 28 13 82

Jan Halvard Relbe-Moe
Styremedlem
styremedlem1@revmatiker.org / tlf.: 40 07 68 00

Asbjørn Aamot 
Styremedlem
styremedlem2@revmatiker.org / tlf.: 97 79 99 77

May Liz Lindsetmo Bestvold
Burg-representant
burg@revmatiker.org / tlf.: 98071917

Ann Kristin Bakke
Ansatte-representant
ansattesrepresentant@revmatiker.org / tlf.: 920 71 059

Anita Bergman
Første vara
1.vara@revmatiker.org / tlf.: 91 37 07 65

Berit Glesaaen Nyberg
Andre  vara
2.vara@revmatiker.org / tlf.: 91 80 59 15

Annette Vollan
Tredje  vara
3.vara@revmatiker.org / tlf.: 92 66 17 87

Styret i BURG

May Liz Lindsetmo Bestvold
Styreleder BURG Norge
May_lizl@hotmail.com / tlf.: 980 71 917

Anette Slåtta
Nestleder BURG Norge
slaatta_anette@yahoo.no/ tlf.: 922 11 737

Ayse Iclal, Øzsatici
Styremedlem BURG Norge
ayseiclal@hotmail.com/ tlf.: 938 77 238

Camilla Sadøy
Styremedlem BURG Norge
Camilla-sand@hotmail.com/ tlf.: 472 54 564

Asbjørn Aamot
Styremedlem – NRF-representant fra forbundsstyret
a.aamot@gmail.com/ tlf.: 977 99 977

Alexander Nordal
1 varamedlem BURG Norge
alexander.nordal@hotmail.com/ tlf.: 475 13 233

Eirin Holm Rise
2 varamedlem BURG Norge
eirin.holm@hotmail.com / tlf.: 453 72 757