Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Personene
Støtt oss

Personene

Her finner du en oversikt over forbundsstyret, BURG, nasjonalt ansatte og fylkessekretærer.

Forbundsstyret

Tor Eivind Johansen
Forbundsleder
leder@revmatiker.org / tlf 94 79 07 07

Anne Marie Smeplass
1. Nestleder
1.nestleder@revmatiker.org / tlf 90 03 82 07

Mona Larsen
2. Nestleder
2.nestleder@revmatiker.org / tlf 95 28 13 82

Jan Halvard Relbe-Moe
Styremedlem
styremedlem1@revmatiker.org / tlf 40 07 68 00

Asbjørn Aamot 
Styremedlem
styremedlem2@revmatiker.org / tlf 97 79 99 77

Første vara
Anita Bergman
1.vara@revmatiker.org / tlf 91 37 07 65

Andre  vara
Berit Glesaaen Nyberg
2.vara@revmatiker.org / tlf 91 80 59 15

Tredje  vara
Annette Vollan
3.vara@revmatiker.org / tlf 92 66 17 87

Burg-representant 
Anna Bollestad Jøsok
burg@revmatiker.org / tlf 97 43 37 80

Ansatte-representant
Christian Pollock Fjeldstad
ansattrepresentant@revmatiker.org / tlf 900 92 309

 

Styret i BURG Norge

Anna Bollestad Jøsok
Styreleder BURG Norge
anna@burg.no / tlf 974 33 780

Hans A. Bakke
Nestleder BURG Norge
hans@burg.no / tlf 482 88 950

Gøran Johnsen
Styremedlem BURG Norge
goran@burg.no / tlf 900 91 686

Thea Sommerseth
Styremedlem BURG Norge
thea.sommerseth@gmail.com / tlf 95108161

Anne Bjørg Evenstad
Styremedlem BURG Norge
anne-bjorg@burg.no / tlf 970 63 938

Mona Larsen
Styremedlem – NRF-representant fra forbundsstyret
2.nestleder@revmatiker.org / tlf 95 28 13 82

Anette Slåtta
1.vara BURG Norge
slaatta_anette@yahoo.no / tlf 922 11 737

Jan Audun Nodland
2.vara BURG Norge
janaudunnodland@hotmail.com / tlf 986 03 726

 


Ansatte

Bente Slaatten
Generalsekretær
bs@revmatiker.no / tlf 916 06 215

Roger Håkon Skår
Assisterende generalsekretær
Ansvar: HR/fylker
rhs@revmatiker.no / tlf 92 24 95 66

Christian Pollock Fjellstad
Ansvar: Interessepolitikk, næringslivskontakt, kommunikasjon
cpf@revmatiker.no / tlf 900 92 309

Håkon Aas
Ansvar: Markeds- og salgsarbeid, næringslivskontakt, givertjeneste, medlemsverving
ha@revmatiker.no / tlf 950 72 001

Gry Jorunn Holmen
Ansvar: Kommunikasjon, omdømme, forskningsformidling, interessepolitikk, opplæring kommunikasjon
gjh@revmatiker.no / tlf 93 08 97 30

Julie Ness (permisjon)
Ansvar: Interessepolitikk – arbeidsliv, koordinator fylkeskontor, Extra-ekspress-koordinator, opplæring politikk
jun@revmatiker.no / tlf 995 79 667

Jan Edner
Ansvar: Medlemskontakt, medlemsregister, CRM, kontingent
jan.edner@revmatiker.no / tlf 22 54 76 04

Ellen Sofie Lande
Ansvar: Økonomi og analyser, regnskap, lønn
el@revmatiker.no / tlf 975 96 505

Anna Fryxelius
Ansvar: Helsefag, helseprosjekter, samarbeid kompetansesentrene, fylkesveiledere, likepersoner/veiledere, diagnosearbeid
af@revmatiker.no / tlf 92 41 63 61

Lotte Friid Fladeby
Ansvar: NRF-skolen, sekretær for forbundsstyret, fond og legater, organisasjon, Funkis, digital kalender for kurs/utdanning (årshjul), barne- og ungdomsarbeid
lf@revmatiker.no / tlf 480 78 459

Ole-Martin Wold
Ansvar: Kursadministrasjon (KAV), friskliv, trening, mestring, instruktør, studieledere, likepersoner/veiledere, opplæring, Funkis,
ow@revmatiker.no / tlf 48 26 15 01

Lisbeth Brosvik Coste
Ansvar: CRM systemansvar, GDPR, regnskap, hovedkontoret: administrasjon, innkjøp, leverandører
lbc@revmatiker.no / tlf 901 33 629

Lina Bjelland Myrvoll
Ansvar: NRFs barne- og ungdomsarbeid
lbm@revmatiker.no / tlf 986 80 541

Joachim Sagen (jobber 20 % i NRF)
Ansvar: Koordinator DAM,  brukermedvirkning, forskning, likepersoner/veiledere, barne- og ungdomsarbeid
jos@revmatiker.no / tlf 22 54 76 14

Peter André Jensen (permisjon)
Ansvar: IT
paj@revmatiker.no / tlf 95 96 95 43

Fylkessekretærer

Vivian Stahl
Fylkessekretær i Finnmark
vs@revmatiker.no / tlf 46 95 54 77

Grete Nilsen
Fylkessekretær i Vestfold
vestfold@revmatiker.no / tlf 33 31 07 06

Merete Gulbrandsen
Fylkessekretær i Agder og hovedverneombud
mg@revmatiker.no / tlf 97 59 54 38

Karen Høydal
Fylkessekretær i Møre og Romsdal
kho@revmatiker.no / tlf 70 06 87 13

Karin Grimsrud
Fylkessekretær i Telemark
kg@revmatiker.no / tlf 995 550 85

Karin Nicolaisen
Fylkessekretær i Østfold
ostfold@revmatiker.no / tlf 908 10 133

Lise Munkeby
Fylkessekretær Sør-Trøndelag
s-trlag@revmatiker.no / tlf 73 95 40 44

Maria Di Notte
Fylkessekretær i Hedmark
mdn@revmatiker.no / tlf 91 75 75 11

Marianne Måland
Fylkessekretær i Rogaland
rogaland@revmatiker.no / tlf 51 90 63 30

Rune Løvenstedt
Fylkessekretær i Hordaland
hordaland@revmatiker.no / tlf 55 32 37 67 / 940 86 841

Torill Lauritsen Nyborg
Fylkessekretær Nord-Trøndelag
nt@revmatiker.no / tlf 97 00 65 30

Ann Kristin Bakke
Fylkessekretær i Akershus
ab@revmatiker.no / tlf 920 71 059

Jeanette Hoel
Fylkessekretær i Oslo
jh@revmatiker.no / tlf 458 32 747