Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Personene
Støtt oss

Personene

Her finner du en oversikt over de ansatte, forbundsstyret og BURG.

Ansatte

Bo Gleditsch
Generalsekretær
Bo@revmatiker.no/ tlf 404 36 188

Ellen Sofie Lande
Ansvar: Økonomi og analyser, regnskap, lønn
el@revmatiker.no / tlf 975 96 505

Anna Fryxelius
Ansvar: Helsefag, helseprosjekter, samarbeid kompetansesentrene, fylkesveiledere, likepersoner/veiledere, diagnosearbeid
af@revmatiker.no / tlf 92 41 63 61

Håkon Aas
Ansvar: Markeds- og salgsarbeid, næringslivskontakt, givertjeneste, medlemsverving
ha@revmatiker.no / tlf 950 72 001

Jan Edner
Ansvar: Medlemskontakt, medlemsregister, CRM, kontingent
jan.edner@revmatiker.no / tlf 22 54 76 04

Lotte Friid Fladeby (Permisjon)
Ansvar: NRF-skolen,fond og legater, organisasjon, Funkis, digital kalender for kurs/utdanning (årshjul)
lf@revmatiker.no / tlf 480 78 459

Ole-Martin Wold
Ansvar: Kursadministrasjon (KAV), friskliv, trening, mestring, instruktør, studieledere, prosjektarbeid, likepersoner/veiledere, opplæring, Funkis,
ow@revmatiker.no / tlf 48 26 15 01

Lisbeth Brosvik Coste
Ansvar: administrasjon, innkjøp, leverandører, IT/IKT, tilganger, styresekretær, regnskap, GDPR, CRM, arrangement
lbc@revmatiker.no / tlf 901 33 629

Ida Løchting
Ansvar: forskningsfaglig samarbeid, fond og legat, koordinator DAM
ida@revmatiker.no / tlf 918 32 700

Line Bülow-Kristiansen
Ansvar: NRFs barne- og ungdomsarbeid
line@revmatiker.no / tlf 907 73 502

Joachim Sagen (jobber 20 % i NRF)
Ansvar: brukermedvirkning, forskning, likepersoner/veiledere, barne- og ungdomsarbeid
jos@revmatiker.no / tlf 22 54 76 14

Ann Kristin Bakke
Ansvar: Interessepolitikk – arbeidsliv, opplæring politikk
ab@revmatiker.no / tlf 920 71 059

Fylkessekretærer:

Jeanette Hoel
Fylkessekretær i Oslo
jh@revmatiker.no / tlf 458 32 747

Merete Gulbrandsen
Fylkessekretær i Agder og hovedverneombud, Prosjektleder helse
mg@revmatiker.no / tlf 97 59 54 38

Ann Kristin Bakke
Fylkessekretær i Akershus
ab@revmatiker.no / tlf 920 71 059

Vivian Stahl
Fylkessekretær i Finnmark
vs@revmatiker.no / tlf 46 95 54 77

Maria Di Notte
Fylkessekretær i Hedmark
mdn@revmatiker.no / tlf 91 75 75 11

Rune Løvenstedt
Fylkessekretær i Hordaland
hordaland@revmatiker.no / tlf 55 32 37 67 / 940 86 841

Karen Høydal
Fylkessekretær i Møre og Romsdal
kho@revmatiker.no / tlf 913 85 956

Karin Grimsrud
Fylkessekretær i Telemark
kg@revmatiker.no / tlf 995 550 85

Torill Lauritsen Nyborg
Fylkessekretær Trøndelag-Nord
nt@revmatiker.no / tlf 97 00 65 30

Lise Munkeby
Fylkessekretær Trøndelag-Sør
s-trlag@revmatiker.no / tlf 73 95 40 44

Grete Nilsen
Fylkessekretær i Vestfold
vestfold@revmatiker.no / tlf 33 31 07 06

Forbundsstyret

Tor Eivind Johansen
Forbundsleder
leder@revmatiker.org / tlf 94 79 07 07

Anne Marie Smeplass
1. Nestleder
1.nestleder@revmatiker.org / tlf 90 03 82 07

Mona Larsen
2. Nestleder
2.nestleder@revmatiker.org / tlf 95 28 13 82

Jan Halvard Relbe-Moe
Styremedlem
styremedlem1@revmatiker.org / tlf 40 07 68 00

Asbjørn Aamot 
Styremedlem
styremedlem2@revmatiker.org / tlf 97 79 99 77

Burg-representant 
Anna Bollestad Jøsok
burg@revmatiker.org / tlf 97 43 37 80

Ansatte-representant
Ann Kristin Bakke
ansattesrepresentant@revmatiker.org / tlf 920 71 059

Første vara
Anita Bergman
1.vara@revmatiker.org / tlf 91 37 07 65

Andre  vara
Berit Glesaaen Nyberg
2.vara@revmatiker.org / tlf 91 80 59 15

Tredje  vara
Annette Vollan
3.vara@revmatiker.org / tlf 92 66 17 87

Styret i BURG

Anna Bollestad Jøsok
Styreleder BURG Norge
anna@burg.no / tlf 974 33 780

Gøran Johnsen
Nestleder BURG Norge
goran@burg.no / tlf 900 91 686

Thea Sommerseth
Styremedlem BURG Norge
thea.sommerseth@gmail.com / tlf 95108161

Anne Bjørg Evenstad
Styremedlem BURG Norge
anne-bjorg@burg.no / tlf 970 63 938

Mona Larsen
Styremedlem – NRF-representant fra forbundsstyret
2.nestleder@revmatiker.org / tlf 95 28 13 82

Anette Slåtta
1 varamedlem BURG Norge
slaatta_anette@yahoo.no / tlf 922 11 737

Jan Audun Nodland
2 varamedlem BURG Norge
janaudunnodland@hotmail.com / tlf 986 03 726