Hopp til innhold
Forside / Om NRF / Personene
Støtt oss

Personene

Her finner du en oversikt over forbundsstyret, BURG, nasjonalt ansatte og fylkessekretærer.

Forbundsstyret

Kjerstin Fjeldstad
Forbundsleder
forbundsleder@revmatiker.org / tlf 91 10 20 47

Anne Marie Smeplass
1. Nestleder
annesmep@online.no / tlf 90 03 82 07

Tor Eivind Johansen
2. Nestleder
tor.eivind.johansen@gmail.com / tlf 94 79 07 07

Asbjørn Halsebakke
Styremedlem
asbjorn.halsebakke@theswitch.com / tlf 93 00 37 55

Fatima Maria Lavoll
Styremedlem
flavoll@icloud.com / tlf 91 77 47 31

Ansatte nasjonalt

Bente Slaatten
Generalsekretær
bs@revmatiker.no / tlf 916 06 215

Roger Håkon Skår
Assisterende generalsekretær
Ansvar: HR/fylker
rhs@revmatiker.no / tlf 92 24 95 66

Christian Pollock Fjellstad
Ansvar: Interessepolitikk, næringslivskontakt, kommunikasjon
cpf@revmatiker.no / tlf 900 92 309

Håkon Aas
Ansvar: Markeds- og salgsarbeid, næringslivskontakt, givertjeneste, medlemsverving
ha@revmatiker.no / tlf 950 72 001

Gry Jorunn Holmen
Ansvar: Kommunikasjon, omdømme, forskningsformidling, interessepolitikk, opplæring kommunikasjon
gjh@revmatiker.no / tlf 93 08 97 30

Julie Ness (permisjon)
Ansvar: Interessepolitikk – arbeidsliv, koordinator fylkeskontor, Extra-ekspress-koordinator, opplæring politikk
jun@revmatiker.no / tlf 995 79 667

Jan Edner
Ansvar: Medlemskontakt, medlemsregister, CRM, kontingent
jan.edner@revmatiker.no / tlf 22 54 76 04

Ellen Sofie Lande
Ansvar: Økonomi og analyser, regnskap, lønn
el@revmatiker.no / tlf 975 96 505

Anna Fryxelius
Ansvar: Helsefag, helseprosjekter, samarbeid kompetansesentrene, fylkesveiledere, likepersoner/veiledere, diagnosearbeid
af@revmatiker.no / tlf 92 41 63 61

Lotte Friid Fladeby
Ansvar: NRF-skolen, sekretær for forbundsstyret, fond og legater, organisasjon, Funkis, digital kalender for kurs/utdanning (årshjul), barne- og ungdomsarbeid
lf@revmatiker.no / tlf 480 78 459

Ole-Martin Wold
Ansvar: Kursadministrasjon (KAV), friskliv, trening, mestring, instruktør, studieledere, likepersoner/veiledere, opplæring, Funkis,
ow@revmatiker.no / tlf 48 26 15 01

Lisbeth Brosvik Coste
Ansvar: CRM systemansvar, GDPR, regnskap, hovedkontoret: administrasjon, innkjøp, leverandører
lbc@revmatiker.no / tlf 901 33 629

Lina Bjelland Myrvoll
Ansvar: NRFs barne- og ungdomsarbeid
lbm@revmatiker.no / tlf 986 80 541

Joachim Sagen (jobber 20 % i NRF)
Ansvar: Koordinator DAM,  brukermedvirkning, forskning, likepersoner/veiledere, barne- og ungdomsarbeid
jos@revmatiker.no / tlf 22 54 76 14

Peter André Jensen (permisjon)
Ansvar: IT
paj@revmatiker.no / tlf 95 96 95 43

Fylkessekretærer

Vivian Stahl
Fylkessekretær i Finnmark
vs@revmatiker.no / tlf 46 95 54 77

Grete Nilsen
Fylkessekretær i Vestfold
vestfold@revmatiker.no / tlf 33 31 07 06

Merete Gulbrandsen
Fylkessekretær i Agder og hovedverneombud
mg@revmatiker.no / tlf 97 59 54 38

Karen Høydal
Fylkessekretær i Møre og Romsdal
kho@revmatiker.no / tlf 70 06 87 13

Karin Grimsrud
Fylkessekretær i Telemark
kg@revmatiker.no / tlf 995 550 85

Karin Nicolaisen
Fylkessekretær i Østfold
ostfold@revmatiker.no / tlf 908 10 133

Lise Munkeby
Fylkessekretær Sør-Trøndelag
s-trlag@revmatiker.no / tlf 73 95 40 44

Maria Di Notte
Fylkessekretær i Hedmark
mdn@revmatiker.no / tlf 91 75 75 11

Marianne Måland
Fylkessekretær i Rogaland
rogaland@revmatiker.no / tlf 51 90 63 30

Rune Løvenstedt
Fylkessekretær i Hordaland
hordaland@revmatiker.no / tlf 55 32 37 67 / 940 86 841

Torill Lauritsen Nyborg
Fylkessekretær Nord-Trøndelag
nt@revmatiker.no / tlf 97 00 65 30

Ann Kristin Bakke
Fylkessekretær i Akershus
ab@revmatiker.no / tlf 920 71 059

Jeanette Hoel
Fylkessekretær i Oslo
jh@revmatiker.no / tlf 458 32 747

Styret i BURG Norge

Anne Bjørg Evenstad
Styreleder BURG Norge
anne-bjorg@burg.no / tlf 970 63 938

Hans A. Bakke
Nestleder BURG Norge
hans@burg.no / tlf 482 88 950

Anna Bollestad Jøsok
Styremedlem BURG Norge
anna@burg.no / tlf 974 33 780

Gøran Johnsen
Styremedlem BURG Norge
goran@burg.no / tlf 900 91 686

Marie Dahlskjær
Styremedlem BURG Norge
marie@burg.no / tlf 404 79 290