Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Diagnosearbeid / Landsdekkende diagnosegrupper
Støtt oss

Landsdekkende diagnosegrupper

De landsdekkende diagnosegruppene består av personer som utgjør en «ekspertgruppe» som vet hvordan det er å leve med diagnosen. Formålet med diagnosengruppene er å løfte diagnosearbeidet, gjennom informasjon, diagnosespesifikt likepersonsarbeid og arbeide med politiske saker knyttet til diagnosen. Diagnosegruppene er ikke et organisasjonsledd, men skal bidra inn i det diagnosespesifikke arbeidet til Norsk Revmatikerforbund.

Norsk Revmatikerforbunds overordnede mål med diagnosearbeidet:

  • Tilby godt diagnosespesifikt likepersonarbeid for et bredt utvalg av revmatiske diagnoser.
  • Tilby riktig informasjon og aktiviteter som styrker muligheten for å leve godt med diagnosen.
  • Styrke synligheten i alle kommunikasjonskanaler.
  • Arbeide politisk for at rettigheter og interesser til de med spesifikke diagnoser skal ivaretas.
  • Styrke diagnose-spesifikk forskning og gode behandlingstilbud

Last ned retningslinjene for diagnosearbeidet her.

Lurer du på hvordan du kan opprette en diagnosegruppe? Les denne veiledningen her.

De landsdekkende diagnosegruppene er under oppbygging og som en veiledning har vi laget en liste med prioriterte arbeidsoppgaver. Oppgavene bygger på hverandre og er i prioritert rekkefølge. På venstreside-menyen finner du egne menypunkter for hver del av de prioriterte arbeidsoppgavene.