Hopp til innhold
Støtt oss

5. Regionale diagnosetreff

Der det er mange medlemmer i et område er det mulig å arrangere regionale diagnosetreff. Her er det fordelaktig å samarbeide med et fylkeslag, hvor fylkeslaget arrangerer møtet og diagnosegruppen bidrar med innhold og kompetanse om diagnosen.

Mindre diagnosegrupper kan invitere medlemmer direkte til mindre samlinger i en region, gjerne sammen med de diagnosespesifikke likepersonene i regionen. Gjennom dette bygges nettverk og relasjoner, og man kan gi hverandre støtte og veiledning.