Hopp til innhold
Støtt oss

3. Medlemskommunikasjon

Det er viktig at vi tilbyr de medlemmene som etterspør det diagnosespesifikk informasjon. Det kan være tilbud om kurs og opplæring, informasjon om diagnosespesifike likepersoner, nyheter eller oppdatering innen den nyeste forskningen. Her er det viktig at diagnosegruppen tipser kommunikasjonssjefen i Norsk Revmatikerforbund når det dukker opp saker.

Administrasjonen i NRF ønsker å sende ut 2-4 diagnosespesifikke nyhetsbrev per diagnose, men ønsker at disse sendes ut til medlemmene gjennom administrasjonen slik at de kommer inn i den overordnede kommunikasjonsplanen. Det blir sendt ut informasjon til diagnosegruppene når de skal levere stoff til nyhetsbrevene.

I medlemsregisteret er det mulighet å ta direkte kontakt med de som er interesserte i en diagnose. Her er det også mulig å få oversikt over nyinnmeldte. Vi oppfordrer alle diagnosegruppene til å sende en velkomstmail til nye medlemmer som er interesserte i en spesifikk diagnose. Velkomsthilsnen bør inneholde diagnosespesifkke tilbud, informasjon om likepersonstjenesten og informasjon og kontaktinformasjon til diagnosegruppen. Veiledning i meldemsregisteret finner du her. 

Etterhvert som det oppnevnes og kurses diagnosespesifikke likepersoner er det fint å informere medlemmene om likepersonene i deres område, slik at medlemmer kan få støtte og hjelp til mestring. Der det er flere medlemmer på en plass er det mulig å ha diagnosetreff med en likeperson.

Mange medlemmer er ikke informert om hvilke rettigheter de har. Det er derfor viktig at diagnosegruppen er informert og kan formidle dette til medlemmene. Der du er i tvil så kan du henvise til FFOs rettighetssenter som gir gratis juridisk veiledning til alle NRFs medlemmer.