Hopp til innhold
Støtt oss

Sykt Aktiv +

Sykt Aktiv + er et pågående prosjekt der vi ønsker å videreutvikle Sykt Aktiv konseptet til de over 55 år.

Bakgrunnen til at vi ønsker å gjøre dette er at vi har fått mange gode tilbakemeldinger på Sykt aktiv kurset og at denne interessen og behovet ser vi at er et tiltak som også bør rettes mot de over 55 år. Det vil og er et behovet for kunnskap, mestringsverktøy og fysisk aktivitet for eldre og prosjektet er nå under utvikling med støtte av Helsedirektoratet.

Kurset bygger videre på de allerede etablerte verktøyene, men vil ha et større fokus på livskvalitet, livsfaseendring og overgangen til det å bli eldre.

Det vil være samme fremgangsmetode for å arrangere dette kurset, men med noe tilpasset markedsføring.