Hopp til innhold
Støtt oss

Sykt Aktiv +

Sykt Aktiv +

Personer i alderskategorien 55 – 90 år påpeker at behovet for kunnskap og mestrings verktøy ikke er begrenset av alder, og at fysisk aktivitet også er svært viktig for eldre. Dette er innvendinger som også stemmer godt overens med forskning. Nye utfordringer i livet, som eksempelvis overgangen fra arbeidsliv til ufør/pensjonist, kan kreve nye mestringsstrategier. Samtidig vet vi at revmatikere generelt i mindre grad er fysisk aktive enn den generelle befolkningen.

Videre vet vi at aktivitetsnivået blir lavere med økt alder, og særlig synes det å skje en endring etter fylte 60 år. Samlet er dette gode argument for å utvikle et friskfokusert mestringskurs med fokus på trening og fysisk aktivitet, som er tilpasset eldre revmatikere.

Sykt Aktiv + innebærer blant annet

  • Hvordan leve et friskfokusert liv og hva er et aktivt liv for deg
  • Energigivende og energikrevende aktiviteter og hvordan se på energibalanse
  • Målrettet innsats for god/bedre livskvalitet
  • Veien mot bedre livskvalitet, hvordan evaluere og styrke
  • Ditt sykt aktive liv, verktøy

Aktiviteter, fysisk aktivitet, gruppedynamikk mm

 

Kontakt: ole.martin@revmatiker.no