Hopp til innhold
Forside / Du og diagnosen / Mestre kronisk sykdom / Sykt Aktiv / Hva er Sykt Aktiv kurset
Støtt oss

Hva er Sykt Aktiv kurset

Kurset består av 5 kursdeler, som hver strekker seg over 2 – 2,5 timer. I kurset fokuserer vi på friskfaktorer og du lærer verktøy og metoder som gjør at du kan bruke trening som medisin for å få et bedre liv.

Kurset består av 5 deler som kan arrangeres over en helg, hverdager eller tilpasset ut ifra hva slags behov det er i ditt fylke. Vi har Sykt Aktiv som retter seg mot personer fra 20-55 år, og Sykt Aktiv + som retter seg mot de over 55 år. Under vil du kunne lese litt mer om innholdet i kurset.

I kurset jobber vi sammen arbeider med å sette motiverende treningsmål, og lærer hvordan vi kan mestre utfordringer som dukker opp på veien mot målet. Kurset hjelper deg å lære å balansere dine egne behov og helsebegrensninger, med krav og forventninger fra omverden. Du vil møte andre som er i samme situasjon og få hente kraft og inspirasjon gjennom andres erfaringer.

Gjennom kurset får du verktøy så du kan starte opp en aktivitetsgruppe der du bor. Dette er en mulighet slik at du kan være med å inspirere andre til å ha friskere og mer aktive liv samtidig som du får drahjelp til å nå dine egne treningsmål.

Kurset skjer i regi av Norsk Revmatikerforbund men du trenger ikke å være medlem for å delta.

Sykt aktiv som frisklivs-satsning

Norsk Revmatikerforbunds (NRF) formålsparagraf stadfester at organisasjonen skal arbeide for å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer, muskel- og skjelettplager og deres virkninger. Erfaringer fra Sykt Aktiv er at det er behov og interesse for tiltak som stimulerer til aktive, meningsfulle liv.

Dette gjør at NRF nå ønsker å jobbe videre med å styrke mulighetene for mestring av egen sykdom gjennom å bedre det helsefremmende tilbudet i lokalsamfunnet der revmatikere og personer med muskel- og skjelettsykdommer bor. NRF tilbyr medlemmene fellesskap, informasjon, forskningsnytt, kurs og trening, og et av kurstilbudene er Sykt Aktiv kurs. Sykt Aktiv et mestringskurs for personer med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager (MUSP).

Kurset tar for seg ulike sider ved det å ha en kronisk sykdom, og knytter ulike mestringsverktøy til dette. Kurset legger opp til at deltakerne skal bruke sine egne erfaringer og brukerkompetanse til å løse ulike oppgaver eller prøve ut verktøy ved bruk av dynamisk prosessledelse som metode. Sykt Aktiv kurs gjennomføres av de frivillige som har en revmatisk diagnose.