Hopp til innhold
Forside / Du og diagnosen / Mestre kronisk sykdom / Sykt Aktiv / Hva er Sykt Aktiv kurset
Støtt oss

Hva er Sykt Aktiv kurset

Kurset består av fem deler deler, som hver strekker seg over 2 – 2,5 timer. I kurset fokuserer vi på friskfaktorer og du lærer verktøy og metoder som gjør at du kan bruke fysisk aktivitet, trening og mestringsstrategier for å få et bedre liv.

Kurset kan arrangeres over en helg, på hverdager eller tilpasses ut ifra hva slags behov det er i ditt fylke. Vi har Sykt Aktiv som retter seg mot personer fra 20-55 år, og Sykt Aktiv + som retter seg mot de over 55 år. Under vil du kunne lese litt mer om innholdet i kurset.

Kurset skjer i regi av Norsk Revmatikerforbund men du trenger ikke å være medlem for å delta.

Sykt aktiv som frisklivs-satsning

Norsk Revmatikerforbunds (NRF) formålsparagraf stadfester at organisasjonen skal arbeide for å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer, muskel- og skjelettplager og deres virkninger. Erfaringer fra Sykt Aktiv er at det er behov og interesse for tiltak som stimulerer til aktive, meningsfulle liv.

Dette gjør at NRF nå ønsker å jobbe videre med å styrke mulighetene for mestring av egen sykdom gjennom å bedre det helsefremmende tilbudet i lokalsamfunnet der revmatikere og personer med muskel- og skjelettsykdommer bor. NRF tilbyr medlemmene fellesskap, informasjon, forskningsnytt, kurs og trening, og et av kurstilbudene er Sykt Aktiv kurs. Sykt Aktiv et mestringskurs for personer med revmatisk sykdom og muskel- og skjelettplager (MUSP).

Kurset tar for seg ulike sider ved det å ha en kronisk sykdom, og knytter ulike mestringsverktøy til dette. Kurset legger opp til at deltakerne skal bruke sine egne erfaringer og brukerkompetanse til å løse ulike oppgaver eller prøve ut verktøy ved bruk av dynamisk prosessledelse som metode. Sykt Aktiv kurs gjennomføres av de frivillige som har en revmatisk diagnose.