Hopp til innhold
Forside / Du og diagnosen / Mestre kronisk sykdom / Sykt Aktiv / Samarbeid med frisklivssentral eller læring og mestrinssenter
Støtt oss

Samarbeid med frisklivssentral eller læring og mestrinssenter

Formålet med arbeidet i frisklivssentral er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Det er helt i tråd med Norsk Revmatikerforbunds handlingsplan og frisklivs-satsning. 

Frisklivssentralen og er en kommunal helsetjeneste. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivssentralen skal bidra til redusert sykdomsbyrde og sammenhengende helsetjenester, og være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid.

Kommunal læring- og mestringsvirksomhet. Under finner du en liste med lenker til noen utvalgte kommuner i hvert fylke der vi finner ulike typer av lærings- og mestringstilbud. Det inkluderer både individuelle tilbud og tilbud i gruppe. Du kan lese mer her og finne hva som finnes i din kommune her. 

Det tilbys i dag lærings- og mestringstjenester (LMS) over hele landet som hovedsakelig er knyttet opp mot spesialisthelsetjenesten. De er helseforetakets helsepedagogiske ressurssenter. Senterets oppgave er å styrke fagpersonells arbeid med pasient- og pårørendeopplæring. LMS sine rådgivere bistår og veileder fagpersoner og brukerrepresentanter i arbeidet med utvikling, gjennomføring og evaluering av opplæring. Senterets overordnede mål er å øke helsekompetansen i befolkningen. LMS er en arena for samhandling og kompetanseheving. Her finner du oversikt over lærings- og mestringssentrene i helseforetakene.

Gjennom å ha en modell for samarbeid å forholde seg til kan samarbeidsprosessen bli enklere og mer oversiktlig både kommunen og den frivillige organisasjonen. Samarbeidsmodellen kan fungere som en «nøytral part» med verktøy og forslag til fremgangsmåte for å gjøre et samarbeid enkelt og nyttig for begge parter