Hopp til innhold
Forside / Du og diagnosen / Mestre kronisk sykdom / Sykt Aktiv / Samarbeid med Frisklivssentral eller LMS
Støtt oss

Samarbeid med Frisklivssentral eller LMS

Formålet med arbeidet i Frisklivssentral er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Det er helt i tråd med Norsk Revmatikerforbunds handlingsplan og frisklivs-satsning. 

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivssentralen skal bidra til redusert sykdomsbyrde og sammenhengende helsetjenester, og være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid.

 

Gjennom å ha en modell for samarbeid å forholde seg til kan samarbeidsprosessen bli enklere og mer oversiktlig både kommunen og den frivillige organisasjonen. Samarbeidsmodellen kan fungere som en «nøytral part» med verktøy og forslag til fremgangsmåte for å gjøre et samarbeid enkelt og nyttig for begge parter