Hopp til innhold
Støtt oss

Hvem arrangerer kurset

Sertifiserte frisklivsagenter

Kurset ledes av frisklivsagenter som selv lever med revmatisk sykdom eller muskel- og skjelettplager, og som har fått opplæring i å lede Sykt Aktiv-kurs.
”frisklivsagentene er mer enn bare ”vanlige”  kursledere”. ”Vi mener at erfaringsutvekslingen får en annen kvalitet når alle parter vet hvordan det er å ha skoen på. Det åpner opp for en annen type læring, og ikke minst bidra til en økt forståelse av sin egen situasjon. Samtidig er frisklivsagentene gode rollemodeller. Det betyr ikke at de er overmennesker, men de viser at det er mulig å ha en aktiv hverdag tross kronisk sykdom. Frisklivsagentene vi har i Norsk Revmatikerforbund er veldig flinke.

Du kan ta kontakt med Frisklivsagenter i følgende fylker

Savner du fylkeslaget ditt? Der arbeider vi for å få frisklivsagent per dags dato 🙂 ta kontakt hvis du er interessert