Hopp til innhold
Støtt oss

Hvem er kurset for?

Sykt Aktiv kan arrangeres for to aldersgrupper. Sykt Aktiv er for de fra 20-55 år, og Sykt Aktiv + er for 55 år og oppover. Det er ikke slik at det med en gang en fyller 20 år så kan en delta, eller når en fyller 55 må en delta på Sykt Aktiv +. Dette bestemmes litt individuelt og personens eget ønske og behov.

Sykt Aktiv

Personer innenfor denne aldersgruppen er meget bred og innebefatter mange ulike livssituasjoner. Om en er i jobb eller ikke, har små eller store barn eller bare er i en situasjon der en vil lære seg verktøy for å mestre hverdagen bedre. Det kan være mye å sjonglere samtidig, og i kurset vil en kunne treffe andre i lik eller lignende situasjoner der det å skaffe seg verktøy kan være utrolig givende.

Sykt Aktiv +

Personer i alderskategorien 55 – 90 år påpeker at behovet for kunnskap og mestrings verktøy ikke er begrenset av alder, og at fysisk aktivitet også er svært viktig for eldre. Dette er innvendinger som også stemmer godt overens med forskning. Nye utfordringer i livet, som eksempelvis overgangen fra arbeidsliv til ufør/pensjonist, kan kreve nye mestringsstrategier. Samtidig vet vi at revmatikere generelt i mindre grad er fysisk aktive enn den generelle befolkningen.

Videre vet vi at aktivitetsnivået blir lavere med økt alder, og særlig synes det å skje en endring etter fylte 60 år. Samlet er dette gode argument for å utvikle et friskfokusert mestringskurs med fokus på trening og fysisk aktivitet, som er tilpasset eldre revmatikere.