Hopp til innhold
Forside / nyheter / Resolusjoner vedtatt på landsmøtet 2019
Støtt oss

Resolusjoner vedtatt på landsmøtet 2019


Skrevet av: Norsk Revmatikerforbund / Publisert: 21.10.2019 / Oppdatert: 17.10.2023


Landsmøtet i Ålesund vedtok flere resolusjoner.

Alle resolusjonene dreier seg om viktige politisk saker for NRF.

De tar for seg behovet for mer koordinering av helsetjenester i alle kommuner (primærhelseteam, muskel- og skjelettkoordinator, frisklivssentraler), REMUS-rapportens poeng om at bedre muskel- og skjeletthelse vil gi store innsparinger i sykelønn, viktigheten av behandlingsreiser til utlandet for flere enn i dag og behovet for å stanse kuttene i ordninger for folk som er syke.

Du kan lese dem her. Merk at alle sammen også finnes på nynorsk.

Bedre muskel- og skjeletthelse vil gi store innsparinger i sykelønn (bokmål)
Betre muskel- og skjeletthelse vil gi store innsparingar i sjukelønn (nynorsk)

Behandling og rehabilitering i varme er lønnsomt for samfunnet (bokmål)
Behandling or rehabilitering i varme er lønnsamt for samfunnet (nynorsk)

Koordinerte tjenester gir friskere innbyggere (bokmål)
Koordinerte tenester gir friskare innbyggarar (nynorsk)

Stans kuttpolitikken (bokmål)
Stans kuttpolitikken (nynorsk)