Hopp til innhold
Forside / Sider til gjenbruk / Mobilvennlig program og påmelding
Støtt oss

Mobilvennlig program og påmelding

For å melde deg på et webinar trykker du på tittelen på webinaret og fyller ut registreringsskjemaet. Du vil da få bekreftelse på epost med link til selve webinaret. Denne linken bruker du når du skal gå inn og få med deg webinaret.

Du kan melde deg på så mange webinarer du ønsker. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder!

Mandag 4. mai

09.00-09.30    Morgentrim for alle
10.00-10.50      Strategi, verdier og visjon for alle

12.00-12.50       Fylkeslederrollen i NRF for fylkesledere
13.00-13.50       Idéutvikling nye aktiviteter for alle
14.00-14.50       Korona og revmatisk sykdom for alle

18.00-18.50       Studieleder i fylket for fylkesstudieledere
19.00-19.50       Hvordan få studiemidler til BURG-aktiviteter? for BURG-styrene

Tirsdag 5. mai

09.00-09.30    Morgentrim for alle
10.00-10.50      Dette er NRF, vårt organisasjonskart for alle

12.00-12.50       KursAdmin for fylkesstudieledere for fylkesstudieledere og BURG
13.00-13.50       Påvirkningsarbeid på 1-2-3 for alle
14.00-14.50       Immunologi for alle

18.00-18.50       Skape aktiviteter i fylket for frisklivsagenter og TM-kontakter
19.00-19.50       Sosiale medier: Facebook, Instagram og Snapchat for alle

Onsdag 6. mai

09.00-09.30    Morgentrim for alle
10.00-10.50      Aktiviteter i koronatider. Hva kan du som tillitsvalgt gjøre? for alle

12.00-12.50       Grafisk profil for alle
13.00-13.50       Pasientforløp – hva skjer når du blir syk? for alle
14.00-14.50       Gode fylkeslag for tillitsvalgte i fylkeslag

18.00-18.50       Likepersons-rapportering for veiledere og fylkesveiledere
19.00-19.50       Frisklivsagent i teori og praksis for frisklivsagenter

Torsdag 7. mai

09.00-09.30    Morgentrim for alle
10.00-10.50      Diagnosearbeid i fylket for diagnosekontakter og fylkesveiledere

12.00-12.50       Beholde og rekruttere medlemmer for alle
13.00-13.50       Kommunale helsetilbud – Frisklivssentral, fysisk aktivitet og fysioterapi for alle
14.00-14.50       Roller og ansvar i fylkesstyret for alle i fylkeslaget

18.00-18.50       Hvordan skrive prosjektsøknader? for alle
19.00-19.50       Roller og ansvar i BURG-styret for BURGs styremedlemmer

Fredag 8. mai

09.00-09.30    Morgentrim for alle
10.00-10.50      Graviditet og revmatisk sykdom for veiledere og andre interesserte

12.00-12.50       Politisk kommunikasjon og facebook for fylkes- og lokallag for alle