Hopp til innhold
Forside / Sider til gjenbruk / Hva skal vi gjøre? – Valgkampplan
Støtt oss

Hva skal vi gjøre? – Valgkampplan

Friskliv er valgt som overordnet tema for valgkampen, fordi det er god folkehelsepolitikk. På Landsmøtet i 2015 ble det vedtatt at NRF skal arbeide for å påvirke kommunenes rehabiliteringstilbud innen muskel- og skjeletthelse og fremstå som en viktig folkehelseaktør (les mer i handlingsplanen 2018-2020).

NRFs målsetting med valgkamparbeidet er å:

  • fremstå som en aktiv og engasjerende organisasjon og etablere seg som en viktig folkehelseaktør.

For å gjøre dette må vi ha alle fylker og alle lokallag med på laget. I valgkampplanen har vi skissert en rekke aktiviteter som lokallagene og fylkeslagene kan gjennomføre. Vi oppfordrer alle lokallag til å vedta en lokal valgkampplan (mal finner du her) og å arbeide for å:

  • påvirke de politiske partienes programmer
  • være synlig i lokalmedia og på sosiale medier
  • vise frem organisasjonen til almenheten og potensielle medlemmer

Les valgkampplanen her.

Lokale valgkampplaner

Vi oppfordrer alle lokallag og fylkesstyrer til å lage en plan for valgkamparbeidet og sette seg egne målsettinger. Målsettingene kan være antall nye medlemmer, antall arrangement eller hvor mange nye brukermedvirkere og kandidater til det kommunale rådet for personer med nedsatt funksjonsevne som skal rekrutteres frem mot valget. For å gjøre det enkelt å utarbeide planen har vi laget en mal som lokallag og fylkeslag kan ta utgangspunkt i.

Last ned mal til lokal valgkampplan her.