Hopp til innhold
Støtt oss

Program

Her er et foreløpig program. Påmelding åpner mandag 27 april og du melder deg på så mange webinarer som du selv ønsker.
Det kan komme noen små endringer.

 

Mandag 04. mai
Tidspunkt Webinar Rolle/passer for
09:00 – 09:30 Morgentrimmen v/Ole-Martin Wold, Frisklivsrådgiver Alle
10:00 – 10:50 Strategi, verdier og visjon og Valg 2021 v/Bente Slaatten, Generalsekretær Alle
Lunsj
12:00 – 12.50 Fylkeslederrollen v/Roger Håkon Skår, Assisterende generalsekretær og HR sjef Fylkesleder
13:00 – 13:50 Ideutvikling nye aktiviteter v/Anna Fryxelius, Fagsjef Alle, veiledere
14:00 – 14:50 Korona og revmatisk sykdom v/ NKRR Alle
Pause
18:00 – 18:50 Studieleder i fylket v/Lotte Friid Fladeby, Organisasjonsrådgiver Studieledere i fylkene
19:00 – 19:50 Hvordan få studiemidler til BURG-aktiviteter? v/Anne Bjørg Evenstad og Hans A Bakke BURG

 

Tirsdag 05. mai
Tidspunkt Webinar Rolle/passer for
09:00 – 09:30 Morgentrimmen v/Ole-Martin Wold, Frisklivsrådgiver Alle
10:00 – 10:50 Dette er NRF, vårt organisasjonskart v/Lotte Friid Fladeby, Organisasjonsrådgiver Alle
Lunsj
12:00 – 12.50 Kursadmin (FUNKIS/TRT/OT) v/Lotte Friid Fladeby, Organisasjonsrådgiver Studieledere i fylkene og BURG
13:00 – 13:50 Politikk på 1-2-3 v/Christian Fjellstad, Fagansvarlig interessepolitikk IP-kontakter, fylkesledere og BURG
14:00 – 14:50 Immunologi v/Ine Jørgensen, Boehringer Alle
Pause
18:00 – 18:50 Skape aktiviteter i fylket v/Ole-Martin Wold, Frisklivsrådgiver Frisklivsagenter, TM-kontakter
19:00 – 19:50 Sosiale medier: FB, IG og Snap v/Gry Holmen, Kommunikasjonssjef Alle

 

 

Onsdag 06. mai
Tidspunkt Webinar Rolle/passer for
09:00 – 09:30 Morgentrimmen v/Ole-Martin Wold, Frisklivsrådgiver Alle
10:00 – 10:50 Aktiviteter i koronatider. Hva kan du som tillitsvalgt gjøre? Alle
Lunsj
12:00 – 12.50 Grafisk profil v/Gry Holmen, Kommunikasjonssjef Alle
13:00 – 13:50 Pasientforløp, når skaden har skjedd v/Christian Fjellstad, Fagansvarlig interessepolitikk IP-kontakter, fylkesledere, fylkessekretærer, BURG-ledere
14:00 – 14:50 Gode Fylkeslag v/Lotte Friid Fladeby, Organisasjonsrådgiver Alle
Pause
18:00 – 18:50 Likepersons-rapportering v/Anna Fryxelius, Fagsjef Veiledere, fylkesveiledere og BURG
19:00 – 19:50 Frisklivsagent i teori og praksis v/Ole-Martin Wold, Frisklivsrådgiver Frisklivsagenter

 

 

Torsdag 07. mai
Tidspunkt Webinar Rolle/passer for
09:00 – 09:30 Morgentrimmen v/Ole-Martin Wold, Frisklivsrådgiver Alle
10:00 – 10:50 Diagnosearbeid i fylket v/Anna Fryxelius, Fagsjef Diagnosekontakter, fylkesveiledere
Lunsj
12:00 – 12.50 Beholde og rekruttere medlemmer v/Håkon Aas, Markedssjef Alle
13:00 – 13:50 Frisklivssentral, fysisk aktivitet og fysioterapi v/Christian Fjellstad, Fagansvarlig interessepolitikk FYK, Fylkesledere, IP-kontakter, andre
14:00 – 14:50 Roller og ansvar i fylkesstyret v/Lotte Friid Fladeby, Organisasjonsrådgiver Alle i fylkesstyret
Pause
18:00 – 18:50 Hvordan skrive prosjektsøknader? v/Anna Fryxelius, Fagsjef Alle
19:00 – 19:50 Roller og ansvar i BURG-styret v/Lina Bjelland, Fagsjef BURG BURG

 

 

Fredag 08. mai
Tidspunkt Webinar Rolle/passer for
09:00 – 09:30 Morgentrimmen v/Ole-Martin Wold, Frisklivsrådgiver Alle
10:00 – 10:50 Graviditet og revmatisk sykdom v/NKSR Veiledere og andre interesserte
Lunsj
12:00 – 12.50 Politisk kommunikasjon og FB for lokallag v/Gry Holmen, Kommunikasjonssjef IP-kontakter, fylkesledere, FYK, og andre interesserte