Hopp til innhold
Forside / Sider til gjenbruk / Sommerleserinnlegg 2019
Støtt oss

Sommerleserinnlegg 2019

En viktig del av det å drive politisk påvirkningsarbeid er å få ut budskapet til politikere og andre interessenter. Vi må si noe om hva som er kan bli bedre og hvorfor. Derfor oppfordres alle lokallag til å være aktive, både i lokalpressa med leserinnlegg og kronikker, men ikke minst på sosiale medier.

Utkast til leserinnlegg – sommer 2019

I et leserinnlegg er det viktig å være så konkret som mulig, i dette tilfellet, tilpasse budskapet til den enkelte kommune og det enkelte lokallag. Så i den anledning har vi skrevet utkast til seks forskjellige leserinnlegg dere kan velge mellom. Dette fordi tilbudet i den enkelte kommune varierer. Noen kommuner mangler varmtvannsbasseng, andre treningstid. Noen kommuner har god dekning av fysioterapeuter men mangler frisklivssentral. Her kan dere velge leserinnlegg som passer den eller de sakene som er viktig for dere!

Dette er utkast til leserinnlegg. De blir bedre jo mer tilpasset de er til den enkelte kommune, så jo mer dere bearbeider teksten og tilpasser til lokale forhold, jo bedre.

Frisklivssentral

Fysioterapi

Varmtvannsbasseng

NB! alle utkastene til leserinnlegg har deler som er markert med gul skrift. Dette er tekst dere kan tilpasse til deres kommune.