Hopp til innhold
Forside / Sider til gjenbruk / Politisk møte med likeperson
Støtt oss

Politisk møte med likeperson

I forbindelse med valgkamparbeidet ønsker vi å legge til rette for at lokallagene kan gjennomføre aktiviteter som viser frem alt det gode arbeidet som gjøres i lokallaget og vise frem organisasjonen i nærmiljøet. Dette kan bidra til at man får rekruttert flere nye medlemmer, engasjerte og tillitsvalgte.

Vi oppfordrer alle lokallag til å gjennomføre møtet sammen med enten frisklivssentralen i kommunen, kommunens enhet for rehabilitering eller lignende. Gjennom å samarbeide om møtet så skapes det muligheter for videre samarbeid og det blir enklere å ta opp ting på lavt nivå i kommunen. Det er også mulig å se for seg å samarbeide med andre pasient- og brukerorganisasjoner i kommunen og bruke dette møtet som en plattform for å få i gang et samarbeid.

Last ned oppskrift på politisk møte med likeperson.

I neste valgkamputsending (slutten av mai/starten av juni) vil dere få utkast til presentasjon som likepersonen kan benytte seg av.

man hiking