Hopp til innhold
Forside / Sider til gjenbruk / Lag en lokal valgkampplan
Støtt oss

Lag en lokal valgkampplan

Friskliv er valgt som overordnet tema for valgkampen, fordi det er god folkehelsepolitikk. På Landsmøtet i 2015 ble det vedtatt at NRF skal arbeide for å påvirke kommunenes rehabiliteringstilbud innen muskel- og skjeletthelse og fremstå som en viktig folkehelseaktør (les mer i handlingsplanen 2018-2020). Vi har laget en valgkampplan som gir utdypende begrunnelse for valg av tema, forslag til aktiviteter og mye mer. Les valgkampplanen her.

Lokale valgkampplaner

Vi oppfordrer alle lokallag og fylkesstyrer til å lage en plan for valgkamparbeidet og sette seg egne målsettinger. Målsettingene kan være antall nye medlemmer, antall arrangement eller hvor mange nye brukermedvirkere og kandidater til det kommunale rådet for personer med nedsatt funksjonsevne som skal rekrutteres frem mot valget. For å gjøre det enkelt å utarbeide planen har vi laget en mal som lokallag og fylkeslag kan ta utgangspunkt i.

Last ned mal til lokal valgkampplan her.

Bakgrunnsnotat – hvorfor prioriterer vi frisklivssentraler, fysioterapi og varmtvannsbasseng?

Vi har skrevet et bakgrunnsnotat for hvorfor enkeltsakene er viktig. Dette kan dere ta med dere inn i diskusjonene i lokallaget for hvilke saker som skal prioriteres, men ikke minst som bakgrunnsmateriale for deres politiske påvirkningsarbeid.

Last ned bakgrunnsnotatet her.