Hopp til innhold
Støtt oss

Lønn/Honorar

TRT til lønn/honorar kan brukes på mange måter. Lønn/honorar som det søkes støtte om, må selvfølgelig være knyttet til et kurs.

Denne tilknytningen til kurs kan være både forberedelser, gjennomføring og eventuelt etterarbeid/evaluering. Hele tiden snakker vi om merkostnader for å hjelpe noen som trenger dette for å kunne delta på kurset på grunn av ulike utfordringer.

Her er noen eksempler fra TRT skjema:

  • Lønn til ledsager/kursassistent. Hele honoraret som brukes under kurset på slik assistanse.
  • Lærer med ekstra kompetanse (du som frisklivskoordinator/lærer kan passe her) dette gir vi 25-30% av totalt honorar av.
  • Lærer med sjelden kompetanse. Om dere har noen i administrasjonen i NRF som har så spesiell kompetanse at nesten ingen andre i Norge har denne kompetansen, kan hele honoraret dekkes
  • Avlastning, barnepass. Kan for eksempel være aktuelt der du på en stor samling har med barn av foreldre som er syke. Hele honoraret under kurset.
  • Transport. Om noen ansatte bruker egen bil/eller organisasjonens bil/buss for å frakte passasjerer til/i/eller hjem i tilknytning til kurs der disse ellers ikke kunne deltatt. Honorar timebasert under slik transport/eventuelt bensin, bompenger, elektrisitet.
  • Ekstra planlegging-, utviklings. og oppfølgingsarbeid fra ansatte i organisasjonen. Dette punktet er mye brukt til å dekke honorar /lønn til ansatte. Men da må tiden som brukes kunne relateres til ekstra merkostnader fordi kurset skal tilrettelegges for særskilte grupper/deltakere.

Når det gjelder føringen av kostnader gjelder de vanlige reglene. I TRT skjema føres bare søknadssummen for TRT totalt. I KursAdmins økonomifane føres alle utgifter i forbindelse med kurset. Her finnes et eget punkt for honorar.