Hopp til innhold
St√łtt oss

Studieleder i diagnosegruppe

Du finner dokumenter helt nederst p√• siden ūüôā

Årshjul og Frister 

Det er viktig at vi overholder fristene for rapportering av all v√•r kursaktivitet. Her finner du blant frister internt i NRF for TRT-midler og frister for kursrapportering generelt. Husk at det er forskjell p√• frister for √• s√łke TRT-midler til enkelt kurs, og s√łke TRT-midler for hele √•ret. P√• generelle kurs er det som regel 3 m√•neder etter siste kursdato. Det interne s√łknadsskjema for TRT-midler s√łkes det kun en gang per √•r. Denne s√łknaden vil gi s√łkeren et verdibrev etter at fristen er g√•tt ut og alle s√łknadene er vurdert. Her kan du laste ned internt s√łknadsskjema for TRT-midler 2023. S√łknadsfrist 20.januar 2023. I Excel format: Excel dokument ¬†I Word format: Word dokument

Deltagerskjema 

Deltagerskjema brukes for de som √łnsker √• laste opp alle deltagerne samtidig inn i kursadmin systemet til FUNKISkurs. Det er viktig at det er kun fullt navn, adresse, post sted/nr, f√łdsels√•r og kj√łnn som er obligatorisk informasjon som skal legges inn som informasjon per deltager. Her finner du et standardisert deltagerskjema til kurs i EXCEL format. Du som arrang√łr velger selv hvilke opplysninger dere tar med. Husk personvernloven og oppbevaring av personlig og sensitiv informasjon.

TRT-midler

Brukes ved kurs der deltagere trenger tilrettelegging for deltakelse. Du kan lese mer hva salgs vurdering og forklaring det inneb√¶rer her: TRT- vurdering og forklaring¬† For fylket, BURG og diagnosegrupper s√• kan de s√łke om minstesum 400,- og oppover. I skjema skal det krysses av i hvilken kolonne TRT-midlene har g√•tt til. NRF sentralt godkjenner kurs med TRT-midler s√łknader over 3000,-.

  • S√łknader fra fylket som er fra 400 til 3000,- behandles direkte av FUNKIS.
  • TRT-midler s√łknader¬† fra 400,- til 3000,- tas ikke av tildelt verdibrev.
  • Minstebel√łp √• s√łke p√• er n√• kr. 400,-
  • TRT s√łkes etter at kurset er gjennomf√łrt
  • S√łknader med en sum over 3000,- i TRT-midler sendes automatisk til administrasjonen for gjennomgang.
  • Frivillig innsats, kr. 200,- per time. Maks 4 timer = kr. 800,-

Interne regler for kursgjennomf√łring i Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Funkis har noen interne regler for kursgjennomf√łring som ikke er utdypet eller presisert i Voksenoppl√¶ringsloven. Vi har laget en oversikt over disse reglene, som dere finner vedlagt her. Vi h√•per at denne presiseringen vil lette arbeidet med √• arrangere og rapportere kurs. Du kan lese om interne regler for kursgjennomf√łring her Interne regler for kursgjennomf√łring. Det er √łnskelig at dere sprer disse¬† interne reglene til lokallag og fylkesledd.¬† Tilskuddssystemet i Funkis er basert p√• tillit og at den enkelte kursarrang√łr selv setter seg inn i regelverket.

Retningslinjer for studieleder i fylket, diagnosegrupper og BURG

Her finner du retningslinjene for studielederne i fylke, diagnosegrupper og BURG. Retningslinjer for studieledere i NRF – 2022-2024

FUNKIS i fylkene

Studieforbundet Funkis har pr. i dag 12 operative fylkes- og regionsledd rundt omkring i landet. Fylkesleddene samarbeider med Funkis sentralt og holder kurs og samlinger for sine medlemmer på regional- og lokalplan. Her finner du mer info om disse fylkesleddene

Tilgang til undervisningslokaler

Voksenoppl√¶ringsforbundet har utarbeidet et notat vedr√łrende tilgangen til offentlige undervisningslokaler. Her ligger notatet om offentlige undervisningslokaler

Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Her finner du lov om voksenopplæring fra lovdata

Dokumenter og presentasjoner