Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Verktøykasse / Roller/verv i lokal- og fylkeslag / Studieleder i NRF / Studieleder i fylket, BURG og diagnosegrupper
Støtt oss

Studieleder i fylket, BURG og diagnosegrupper

Studiearbeid, kurs og opplæring er en viktig del av virksomheten i fylkene.

Denne verktøykassen er for deg som er studieleder i fylket, BURG og diagnosegrupper. Se HER for retningslinjene for 2021

Årshjul og Frister (skal endres)

Det er viktig at vi overholder fristene for rapportering av all vår kursaktivitet. Her finner du blant annet årshjul og frister, søknad om TRT for 2021 etc.

Husk at det er forskjell på frister for å søke trt-midler til enkelt kurs, og søke TRT-midler for hele året. Det interne søknadsskjema for TRT-midler søkes det kun en gang per år.

Deltagerskjema 

Deltagerskjema brukes for de som ønsker å laste opp alle deltagerne samtidig inn i kursadmin systemet til FUNKISkurs. Det er viktig at det er kun fullt navn, adresse, postn sted/nr, fødselsår og kjønn som er obligatorisk informasjon som skal legges inn som informasjon per deltager.

Her finner du et standardisert deltagerskjema til kurs i EXCEL format. Du som arrangør velger selv hvilke opplysninger dere tar med. Husk personvernloven og oppbevaring av personlig og sensitiv informasjon.

TRT-skjema (fjernes i mars)

TRT-skjema brukes ved søknad fra 400,- og oppover i TRT-midler. I skjema skal det krysses av i hvilken kolonne TRT-midlene har gått til. NRF sentralt godkjenner kurs med TRT-midler søknader over 3000,-.

  • Søknader fra fylket som er fra 400 til 3000,- behandles direkte av FUNKIS.
  • TRT-midler søknader  fra 400,- til 3000,- tas ikke av tildelt verdibrev.
  • Minstebeløp å søke på er nå kr. 400,-
  • Søke TRT etter at kurset er gjennomført
  • Krysse av i skjemaet for at beløp over kr. 3000,- er godkjent av organisasjonen sentralt (gjelder fylker, diagnosegrupper og BURG). Det må gjøres etter å ha mottatt en epost fra NRF sentralt om at det er ok.
  • Frivillig innsats, kr. 200,- per time. Maks 4 timer = kr. 800,-
  • Her finner du eksempler på TRT-midler kan brukes til/på

Retningslinjer for studieleder i fylket, diagnosegrupper og BURG

Her finner du retningslinjene for studielederne i fylke, diagnosegrupper og BURG.

Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Her finner du lov om voksenopplæring fra lovdata