Fylkesleddene samarbeider med Funkis sentralt og holder kurs og samlinger for sine medlemmer på regional- og lokalplan.

Her finner du mer info om disse fylkesleddene

Tilgang til undervisningslokaler

Voksenopplæringsforbundet har utarbeidet et notat vedrørende tilgangen til offentlige undervisningslokaler.

Det generelle kravet i covid-19-forskriften om smittevernfaglig forsvarlig drift i opplærings- og utdanningsvirksomheter er opphevet fra 25.09.2021.

Ved lokale utbrudd av smittsomme sykdommer har kommunestyret ansvar for å innføre lokale tiltak. Smittevern skal ikke brukes som begrunnelse til å avslå en søknad om tilgang til lokaler, hvis ikke det følger av lokale tiltak kommunestyret har vedtatt med hjemmel i smittevernloven § 4-1.

Her ligger notatet om offentlige undervisningslokaler