Hopp til innhold
Støtt oss

Studieleder i fylket

Studiearbeid, kurs og opplæring er en viktig del av virksomheten i fylkene.

Denne verktøykassen er for deg som er studieleder i fylket. Se HER for retningslinjene for 2020

Årshjul og Frister

Det er viktig at vi overholder fristene for rapportering av all vår kursaktivitet. Her finner du blant annet årshjul og frister, søknad om TRT for 2020 etc.

TRT-SKJEMA

TRT-skjema brukes ved søknad fra 400,- og oppover i TRT-midler. I skjema skal det krysses av i hvilken kolonne TRT-midlene har gått til. NRF sentralt godkjenner kurs med TRT-midler søknader over 3000,-.

OBS! Se på de nye retningslinjene fra FUNKIS vedrørende OT, TRT, og timetall per kurs.

  • Søknader fra fylket som er fra 400 til 3000,- behandles direkte av FUNKIS.
  • TRT-midler søknader  fra 400,- til 3000,- tas ikke av tildelt verdibrev.

Søknadsskjema for tilretteleggingstilskudd 2020 (TRT-skjema)

  • TRT-skjema (se over) er nå ett skjema fra kr. 400 og oppover (nytt 2020)
  • Minstebeløp å søke på er nå kr. 400,- (nytt 2020)
  • Søke TRT etter at kurset er gjennomført
  • Krysse av i skjemaet for at beløp over kr. 3000,- er godkjent av organisasjonen sentralt (gjelder fylker, diagnosegrupper og BURG).
  • Kun kryss i skjema for gjeldende tiltak, totalsum i TRT skal føres nederst i norske kroner
  • Frivillig innsats, kr. 200,- per time. Maks 4 timer = kr. 800,-

Retningslinjer for Fylkesstudieleder

Her finner du retningslinjene for studielederne.