Voksenopplæringsforbundet har utarbeidet et notat vedrørende tilgangen til offentlige undervisningslokaler. Her ligger notatet om offentlige undervisningslokaler