Hopp til innhold
Støtt oss

For deg som er ny studieleder

Er du ny studieleder?

Studiearbeid, kurs og opplæring er en viktig del av virksomheten i hele Norsk Revmatikerforbund. Her finner du flere gode veilednings videoer og tips enten som opplæring eller for få frisket opp litt gammel kunnskap. Denne verktøykassen er for deg som er ny studieleder i fylket, lokallag, BURG eller diagnosegruppe. Du kan se Funkis sin egen hjemmeside her!

FUNKIS har egne videoer. Sjekk her!

Om studieforbundet Funkis: Hvem er de og hva kan de gjøre for deg og lokallaget?

Hva er et kurs?

Hva er en studieplan?

Hva er tilrettelegging?

Hvordan regne ut merkostnader for tilrettelegging

Tilskudd og satser: Opplæringstilskudd (OT) og Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Hvordan ta over som ny studieleder

Det finnes ingen spesifikk veileder for deg som skal ta over som studieleder. Vi ønsker at overføringen skal gå så bra som mulig, og at du som ny studieleder ikke skal være usikker i den nye rollen din. Ta kontakt med den tidligere studielederen eller studieleder i fylket dersom du har spørsmål. Studieledere i fylket, diagnosegrupper og BURG tar kontakt med FUNKIS ansvarlig sentralt.

Studiearbeid – Hvordan fungerer kurs og slikt?

Til deg som skal lære deg kursadministrasjonssystemet Funkiskurs

Dersom du er ny studieleder er det viktig å lære seg hvordan du skal bruke kursadministrasjonssystemet – FunkisKurs. Her finner du relevant info om FUNKIS-kurs systemet, hvordan logge inn, administrere og rapportere kurs mm. Det er viktig at dere sender dette videre til de lokale studielederne. Her finner du:

Hvem kan søke om TRT-midler?

Her kan du se video av et digitalt FUNKIS-kurs fra 2022