Hopp til innhold
Støtt oss

Viktig informasjon fra FUNKIS

Funkis har tilpasset etter Korona situasjonen rettet mot deler av sitt tilskuddssystem.

Her vil vi til en hver tid publisere viktig informasjon eller endringer. Husk at du også finner denne informasjonen på funkis sin egne hjemmeside.

Til sentrale studieledere i Funkis

Etter 556 dager er samfunnet åpnet igjen, og vi går mot en normalitet. Gjennom den siste perioden har dere og vi i Studieforbundet Funkis hatt en betydelig nedgang i kurstimer. I 2019 hadde vi 190 000 timer, i 2020 hadde vi 110 000 timer. Selv om vi ser en oppgang av søknader denne høsten, har vi grunn til å tro at 2021 ikke vil overgå tall fra 2020.

Pandemien har preget hele den frivillige sektor hvor nedstengning har gjort at vi har mistet tillitsvalgte, frivillige og engasjement. Dette vil det ta tid å bygge opp igjen. Særlig gjelder dette våre medlemsorganisasjoner hvor flere er innenfor risikogrupper, og har en høy snittalder blant sine medlemmer.

Vår felles utfordring fremover er å få opp kursaktivitetene, få i gang kompetanseheving og sikre alle medlemmer et tilbud som er relevant og verdifull for hver enkelt.

I denne sammenheng er det viktig å bruke de mulighetene som finnes for å skape og støtte organisasjonenes aktiviteter mest mulig.

Økning av Opplæringstilskuddet (OT) til 150 kr/t per studietime

Funkis har besluttet å øke Opplæringstilskuddet også kjent som timetilskuddet fra 130 kr/t til 150 kr/t. Vedtaket er gjort med bakgrunn i at det er avsatt mye penger i Funkis for 2021 grunnet lite forbruk både i 2020 og 2021. Det har vært mindre kursvirksomhet i denne perioden, og derfor har Funkis satt opp timetilskuddet. Imidlertid må organisasjonene huske på at de andre regler for tildeling av tilskudd fremdeles gjelder. Minstetilskuddet for kurs uten utgifter er fremdeles 800 kr, og kurs som går med overskudd blir avkortet, slik at det blir balanse mellom utgifter og inntekter/tilskudd, jamfør regler om at kurs ikke skal gå med overskudd.

Funkis kunne satt opp OT enda mere, men da ville det fått negative følger for søknaden på og forbruket av TRT, slik tilskuddssystemet er lagt opp i dag. Funkis minner også om at tilskuddene kan endres på nytt seinere i 2021 ut fra de økonomiske forholdene fremover.

Tiltaket blir effektuert fra førstkommende utbetaling. Rent praktisk vil dette gjelde alle kurs som ligger i systemet som Søkt, Ubehandlet, Påbegynt og Rapporterte men ikke utbetalt.
For ordensskyld vil det ikke ha tilbakevirkende kraft på utbetalte kurs.

Bruk av Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Studieforbundet Funkis appellerer til dere studieledere om å være proaktive, med tanke på å kunne støtte deres lokalforeninger i tiden fremover. Vi opplever at mange lokallag selv vurderer, eller ikke er klar over at de kan søke om mer enn 3000 kr i TRT. Vi ser i flere rapporter at lokallag og foreninger har større totale utgifter og høyere andel merkostnader til TRT, enn det de faktisk søker om. Her har vi i Funkis og dere i medlemsorganisasjonene en jobb å gjøre. Vi håper at dere alle vil informere lokallagene og lokale studieledere om at de kan søke om summer over 3000 kr i TRT, og hvilke kriterier som ligger til grunn for tildeling. Her ser vi at det er et uforløst potensial som vil gi mer støtte til flere kurs. Om dere i medlemsorganisasjonene ser behov for mer penger til TRT enn det tilsagnet viste i tildelingsbrevet, så ta kontakt med Funkis.

 

Studieforbundet Funkis håper økt timetilskudd kan være en oppmuntring og motivasjon til å arrangere kurs både for sentrale og regionale ledd – og særlig for lokallagene, slik at vi får enda flere til å søke om tilskudd de kan kvalifisere til.

Ta kontakt med oss om dere har spørsmål om dette, eller om det er noe vi kan gjøre for at dere skal lykkes i deres studiearbeid.

Takk for den viktige innsatsen og jobben dere alle gjør! Den er så viktig for så mange.

KURS OG BASSENGTRENING

Når det gjelder bassengtrening og hvordan en skal opprette dette som kurs i FUNKISKurs har FUNKIS sagt følgende:

I utgangspunktet ett kurs pr. semester vinter/vår og sommer/høst), med mulighet for to kurs pr. semester der du går ut over timetallet som studieplanen stipulerer.

Noen har jo mange kurs i sine lokallag fordi de er delt inn i mange grupper, noen så mange som 10-15 grupper.

Dette må være ok, både i forhold til avstand/korona og av andre grunner pedagogisk/sikkerhetsmessig.

Vi får se når alt har ordnet seg i forhold til korona om vi må stramme inn her.

 

Det er viktig for arrangørene å huske på at VO- midler blir utbetalt med bakgrunn i en studieplan som skal ligge til grunn.

Selv om noen av kursene (aktiviteten) er stadig pågående, bør de ikke glemme målformuleringer og at det er tilskudd til kurs vi formidler.