Hopp til innhold
Forside / Om NRF / For tillitsvalgte / Verktøykasse / Roller/verv i lokal- og fylkeslag / Studieleder i NRF / Viktig informasjon fra FUNKIS til studieledere
Støtt oss

Viktig informasjon fra FUNKIS til studieledere

Her vil vi til en hver tid publisere viktig informasjon eller endringer. Husk at du også finner denne informasjonen på funkis sin egne hjemmeside.

NB! Husk at alle kurs må legges ut offentlig

Funkis er veldig stolt av å presentere seks nye filmer om hva vi som studieforbund driver med, hva vi kan tilby laget ditt og hvordan du søker om tilskudd til dine kurs. Se her

OT økes på enkelte kurs

Funkis har en liste over kurs som får 180,- per time. Dette er et satsningsområdet fra Funkis. Les om hvilke kurs som har økt timesats her

NYHETER

Funkis har fjernet muligheten til å søke tilretteleggingstilskudd (TRT) for kategorien Frivillig innsats for tilrettelegging av kurs.

NY TIMESATS

Ny timesats (OT) for kurs i 2023 er 130 kr per time. Samtidig øker vi minstesatsen til 1000 kr. Les mer om nye satser her på funkis.no

STUDEIPLANER TILGJENGELIG

Nå ligger alle studieplanene på funkis.no med direkte link inn til den fullstendige planen! Linken ligger i nummeret foran studieplanens tittel. Her ser du et eksempel:

Studieplanene finner du på funkis.no under fanen Studiearbeid. Felles studieplaner har blå knapp, og organisasjonenes egne planer har grønne knapper. Husk at dere kan bruke alle studieplanene, også de organisasjonsspesifikke, dersom disse passer til ditt kurs! Del også videre til lokal- og fylkeslag!

Vi håper bedre innsyn i studieplanene vil lette arbeidet med å arrangere kurs framover

KURS OG BASSENGTRENING

Når det gjelder bassengtrening og hvordan en skal opprette dette som kurs i FUNKISKurs har FUNKIS sagt følgende:

I utgangspunktet ett kurs pr. semester vinter/vår og sommer/høst), med mulighet for to kurs pr. semester der du går ut over timetallet som studieplanen stipulerer.

Noen har jo mange kurs i sine lokallag fordi de er delt inn i mange grupper, noen så mange som 10-15 grupper. Dette må være ok, både i forhold til avstand/korona og av andre grunner pedagogisk/sikkerhetsmessig. Vi får se når alt har ordnet seg i forhold til korona om vi må stramme inn her. Det er viktig for arrangørene å huske på at VO- midler blir utbetalt med bakgrunn i en studieplan som skal ligge til grunn. Selv om noen av kursene (aktiviteten) er stadig pågående, bør de ikke glemme målformuleringer og at det er tilskudd til kurs vi formidler.