Hopp til innhold
Støtt oss

Viktig informasjon fra FUNKIS

Funkis har tilpasset etter Korona situasjonen rettet mot deler av sitt tilskuddssystem.

Endringer i kursgjennomføringen

Kunnskapsdepartementet har fra 1. januar 2021 gjort noen endringer i forskriftene for studieforbund.

Du kan lese hele dokumentet her.

Det er verdt å merke seg at vi nå kan arrangere fysiske kurs på minimum 4 timer. Dette gjelder også digitale kurs!

Foreløpige frister som gjelder for 2021

 • Firsten for å rapportere og avslutte kurs kurs er 3 måneder etter at kursets siste dag er gjennomført. Fristen vil være synlig i Kursadministrasjons systemet.

Informasjon om bruk av Tilretteleggingstilskudd (TRT) ved nettbaserte kurs

Det vil bli mindre bruk av tilretteleggingstilskudd (TRT) i år, særlig fordi kostnader knyttet til det å samle mange mennesker på et sted er det som gir store utslag (tilrettelagt kurssted, kursprogram og transport, bare for å nevne noen ting). Det at kurset er nettbasert gir ikke TRT i seg selv, TRT skal knyttes til den ekstra merkostnaden som kreves for at alle skal kunne delta på kurset. Utlegg til lisenser, spesialutstyr for å sende nettbasert eller spesiallokaler for å sende nettbasert, regner vi ikke som tilretteleggingsutgifter.

Les om TRT og nettbaserte kurs her

Lettelser for kursgjennomføring i koronatiden

 • Kurs kan godkjennes for tilskudd med minst 4 timer (tidligere 8 timer)
 • Rene nettkurs godkjennes for tilskudd (også med minst 4 timer) der det kan vises til samtidighet
 • Kombinerte nettkurs – fysisk samling kan også gjennomføres med minst 4 timer (eks. to timer nettbasert – to timer fysisk samling)

Det er et krav om samtidighet på nettkurs. Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har kommunikasjonsmuligheter med lærer, veileder og andre kursdeltaker via en direkte elektronisk kommunikasjonskanal og deltakerne er samtidig logget på innenfor et avtalt tidsrom

Unntaket gjelder midlertidig framover 2021, til annen beskjed blir gitt.

Hvordan gjøres dette rent praktisk

 • Nettkurs (både rene nettkurs og kombinert med fysisk samling) føres i KursAdmin som timer med lærer (ikke bruk kategorien onlinekurs)
 • Når det søkes om godkjenning av nettkurs, må det markeres med «Nettkurs i …» i kursnavnrubrikken. Kombinerte nettkurs/fysisk samling; gjør det samme, men marker i kursnavn hvor stor andel som er nettkurs (eks. Nettkurs Engelsk fysisk 2t, nett 2t …)
 • For kurs som allerede har startet og gått over til elektronisk kommunikasjon, må kursnavn endres

Opplæringstilskudd (OT)

 • Timesats for OT til er kr 130 per kurstimer med dokumenterte utgifter.
 • Minstesats for OT er kr 800 for kurs uten eller inntil kr 800 i utgifter.

Tilretteleggingstilskudd (TRT)

 • Innslagspunkt for fordeling av tilretteleggingsmidler mellom Funkis sine forhåndsbudsjetterte, søkbare midler og medlemsorganisasjonenes, går på over og under 3000 kr slik som det meste av fjoråret.
 • Minste søkbare TRT sum er nå 400 kr.
 • (Nytt) Vi innfører en minstesats for TRT på 400 kr for kurs som går med overskudd eller ikke har utgifter.
 • (Nytt) Tiltaket «Frivillig innsats for tilrettelegging av kurset», kan gis TRT der det oppfyller kravene til denne kategorien, med en sats på 200 kr timer og maksimalt for 4 timer. Maksimalt TRT for et kurs er 200 kr x 4 timer = 800 kr.