Hopp til innhold
Støtt oss

Viktig informasjon fra FUNKIS

Her vil vi til en hver tid publisere viktig informasjon eller endringer. Husk at du også finner denne informasjonen på funkis sin egne hjemmeside.

Frister

  • Kurs som skal ligge i søknadsrunden for 2022, er kurs med avslutning før 21. januar 2023.
  • Kurs som legges i søknadsrunden for 2023, er kurs som har oppstart fra 1. januar 2023. Dette gjelder også kurs som starter og avsluttes mellom 1. – og 21. januar 2023.

Meld inn kurset ditt nå mens timesatsen er høy!

Søknadsrunden for 2023 ligger fortsatt inne med timesats 200 kroner, som gjelder per dags dato. Den høye satsen vil sannsynligvis reduseres for kurs i 2023.

Funkis oppfordrer våre medlemmer om å rapportere inn kurs som er avsluttet nå, mens timesatsen fortsatt er høy. Dette vil både gi Funkis et høyere timetall i 2022, og også hjelpe til med å beregne hvor mye tilskuddsmidler vi har til rådighet i inneværende år.

Studieforbundet Funkis informerer om at årsavslutning for kurs avholdt i 2022 er 20. januar 2023

Ny søknadsrunde for 2023 er også nå opprettet i FunkisKurs. Ny søknadsrunde innebærer at dere vil få et valg i FunkisKurs om å legge kurset i søknadsrunde for 2022 eller 2023. Kurs som skal ligge i søknadsrunden for 2022, er kurs med avslutning før 21. januar 2023. Kurs som legges i søknadsrunden for 2023, er kurs som har oppstart fra 1. januar 2023. Dette gjelder også kurs med oppstart og avslutning mellom 1 –  21. januar 2023. Av tekniske årsaker vil ny søknadsrunde for 2023 vil fortsatt ligge inne med timesatsen (OT) som er gjeldene per dags dato: 200 kr/t. Slik Funkis vurderer dagens tallresultater, vil sannsynligvis timesatsen for kurs i 2023 bli satt betydelig lavere enn dagens høye sats. Funkis appellerer derfor våre medlemmer om å være smarte og rapportere kurs som er avsluttet nå, mens timesatsen er høy, og ikke vente til inn mot årsavslutning, da timesatsen igjen kan være lavere. Dette vil hjelpe Funkis på et tidlig tidspunkt å beregne hvor mye penger vi har til rådighet for utbetaling i inneværende år.

KURS OG BASSENGTRENING

Når det gjelder bassengtrening og hvordan en skal opprette dette som kurs i FUNKISKurs har FUNKIS sagt følgende:

I utgangspunktet ett kurs pr. semester vinter/vår og sommer/høst), med mulighet for to kurs pr. semester der du går ut over timetallet som studieplanen stipulerer.

Noen har jo mange kurs i sine lokallag fordi de er delt inn i mange grupper, noen så mange som 10-15 grupper. Dette må være ok, både i forhold til avstand/korona og av andre grunner pedagogisk/sikkerhetsmessig. Vi får se når alt har ordnet seg i forhold til korona om vi må stramme inn her. Det er viktig for arrangørene å huske på at VO- midler blir utbetalt med bakgrunn i en studieplan som skal ligge til grunn. Selv om noen av kursene (aktiviteten) er stadig pågående, bør de ikke glemme målformuleringer og at det er tilskudd til kurs vi formidler.