Hopp til innhold
Støtt oss

Hva regnes som kurs

Her finner du minstekrav til kurs og en liste og oversikt over ulike kurs dere kan arrangere lokalt. Innholdet ligger i selve studieplanoversikten. Den finner du her: Her kan du se oversikt over studieplaner og dets innhold

Følgende forutsetninger må oppfylles for at et kurs kan telle med i tilskuddsgrunnlaget:

 • Minstekravet for kurs er 4 timer
 • Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet før kursstart.
 • Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet er arrangør av kurset.
 • Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper (det betyr at en ikke kan sende en epost eller legge kurset på private Facebook grupper. Det er ikke offentlig åpent)

Følgende forutsetninger må oppfylles for at en deltager kan telle med i tilskuddsgrunnlaget:

 • Deltageren må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
 • Deltageren må ha deltatt i minst 3/4 av kurstimene (75%). Det betyr at minst 4 deltagere må ha deltatt 75% for at kurset skal bli godkjent.

Minste antall deltakere

Studieforbundet Funkis har interne regler om et minimumsantall på 4 deltakere pr. kurs. Dette gjelder når kurset starter. Det kan være tilfeller av tilretteleggingsbehov som tilsier at antall deltakere ved oppstart kan være lavere, og unntak fra regelen kan derfor gis på særskilt grunnlag. Husk å gi beskjed om dette når kurset meldes inn til godkjenning.

NRF`s studieansvarlige presiserer viktighet av:

 • Når det gjelder kurs og oppdeling av kurs er det veldig viktig at du som rapporterer passer på at ett kurs som går over en lengre periode, fordeler dager og timer på riktig måte. Dersom en arrangerer en samling av mange, der det et ulike temaer, kan dette deles opp i flere kurs, dersom undervisningen er ulik, de har hvert sitt sett av deltagere og at undervisningen har en varighet på minst 4 timer per gruppe.
 • Rapporteres det kurs på samme dato og tid, er det naturlig at sentralleddet tar kontakt dersom kurset ikke beskrives tydelig nok i KursAdmin. Tydelighet viser til innholdet i kurset og navn.
 • Studieleder eller ansvarlig i rapporteringen av kurset skal vise til program/plan for undervisning, også i etterkant av avsluttet kurs.
 • Det skal fremkomme tydelig markedsføring av kurset, og det skal legges ut åpent for alle. Det betyr at det skal legges på en åpen Facebook side, eller på hjemmesiden, eventuelt via nyhetsbrev. Kurset kan selvfølgelig være rettet mot en spesifikk målgruppe.
 • NRF sentralt vil ta kontakt med studieledere i fylkesledd, lokallag, diagnosegrupper og BURG for generell kontroll. Å bli kontaktet vedrørende spørsmål rettet mot rapportering og kurs betyr ikke at det sentrale leddet nødvendigvis skal rette feil, men kontrollere at det er gjort riktig.

Studieplaner

Studieplanene innebærer ganske mange ulike temaer om opplæring. Trykker du på linken ovenfor vil du kunne se ulike kurs. Noen av temaene du kan avholde krus i er:

 • Hobby og håndverk
 • Historie og litteratur
 • Organisasjon og ledelse
  •  opplæring i arrangement gjennomførelse, helgekurs, opplæring i styrearbeid, organisasjonsutvikling og mange flere
 • Økonomi og IKT-fag
 • Helse, sosial og interessepolitikk
 • Organisasjonsspesifikke studieplaner for Norsk Revmatikerforbund
  • Arbeid og helse del 1
  • Arbeid og helse del 2
  • Arbeid og helse del 3
  • Kan du – kan jeg!
  • Kurslærer-/foreleseropplæring organisasjonskurs
  • Lederkurs NRF
  • Like hjelper like – del 1
  • Like hjelper like – del 2
  • NRFs handlingsplan
  • Ny giv i lokallaget
  • Organisasjonskurs NRF
  • Organisasjonsutvikling NRF
  • Instruktørkurs – Mestring av Fatigue