Hopp til innhold
Støtt oss

Regler ved rapportering

Det står sentralt i studiearbeidet til Norsk Revmatikerforbund å gjøre god og riktig rapportering. Det handler om å rapportere god nok informasjon slik at de som vurderer søknadene/kursene har det de trenger.

Riktig rapportering handler om at det som blir rapportert stemmer med hva som faktisk er gjort. Rapporteringen er tillitsbasert og Norsk Revmatikerforbund har nulltoleranse for misbruk i systemet. Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med NRF dersom noe er uklart, eller ved mistanke om suspekt eller feil i rapporteringer på alle nivåer.

Husk at når du som ansvarlig sender kurs til avslutning, signeres det med BankID. Da står du selv ansvarlig for at det du sender inn er i tråd med regler og krav til kurs i henhold til gjeldende reglement fra Voksenopplærings forbundet og FUNKIS.

Stikkprøver

Studieforbundet Funkis utfører jevnlig stikkprøvekontroller. Både tilfeldige og etter tips. Funkis bruker stikkprøver som en kontrollmekanisme for forvaltning av voksenopplærings tilskudd. Dette er en ordning vi er pålagt av Kompetanse Norge, som bevilger voksenopplæringsmidler fra staten til alle studieforbund.

I tillegg gir de oss en bedre forståelse av kursvirksomheten i medlemsorganisasjonene.

I alle tilfeller blir organisasjonens sentralledd informert om stikkprøven og utfallet. Dette gjør vi for at sentralleddet kan være med på å hjelpe sine lokallag i jobben de gjør.

Det er administrasjonen i Funkis som avgjør hvilke lag og kurs som vi ønsker å se nærmere på. Dette kan medføre at vi ber om dokumentasjon på invitasjoner, regnskap og deltakerne til kursene vi plukker ut. Oppdager vi feil veileder vi studielederne slik at dette ikke gjentas. Vi kan også i enkelte tilfeller be om penger tilbake om vi opplever at noen har bedt om midler for utgifter de ikke kan dokumentere at de har hatt.

Oppdager vi grove overtramp på vårt ellers så tillitsbaserte system kan dette i verste fall føre til politianmeldelse.