Hopp til innhold
Støtt oss

Studieleder i lokallag

Studiearbeid, kurs og opplæring er en viktig del av virksomheten i lokallag.

Denne verktøykassen er for deg som er studieleder i fylket.

Foreløpige frister som gjelder for 2021

 • Firsten for å rapportere og avslutte kurs kurs er 3 måneder etter at kursets siste dag er gjennomført. Fristen vil være synlig i Kursadministrasjons systemet.

Studiearbeid

Deltagerskjema 

Deltagerskjema brukes for de som ønsker å laste opp alle deltagerne samtidig inn i kursadmin systemet til FUNKISkurs. Det er viktig at det er kun fullt navn, adresse, postn sted/nr, fødselsår og kjønn som er obligatorisk informasjon som skal legges inn som informasjon per deltager.

Her finner du et standardisert deltagerskjema til kurs i EXCEL format. Du som arrangør velger selv hvilke opplysninger dere tar med. Husk personvernloven og oppbevaring av personlig og sensitiv informasjon.

TRT-Skjema

Her er det i år et nytt skjema som skal brukes for TRT-midler i 2020

TRT-skjema brukes ved søknad fra 400,- til 3000,-  i TRT-midler. I skjema skal det krysses av i hvilken kolonne TRT-midlene har gått til. Det er FUNKIS som godkjenner kursene til lokallagene.

 • Søknader fra fylket som er fra 400 til 3000,- behandles direkte av FUNKIS.
 • Det er ikke mulig for lokallag å søke om mer enn 3000,- i TRT midler.
 • TRT-skjema (se over) er nå ett skjema fra kr. 400 og opp TIL 3000,-
 • Minstebeløp å søke på er nå kr. 400,-
 • Maksbeløp for å søke er 3000,-
 • Søke TRT etter at kurset er gjennomført
 • Kun kryss i skjema for gjeldende tiltak, totalsum I TRT skal føres nederst i norske kroner
 • Frivillig innsats, kr. 200,- per time. Maks 4 timer = kr. 800,-

Hva er TRT (tilretteleggingstilskudd)

Tilretteleggingstilskudd (TRT) er en av to komponenter som utgjør statstilskuddet til studieforbund. TRT er beregnet på målgrupper som ofte vil ha ekstra kostnader, eller tilleggsutgifter, i forbindelse med studiearbeid. Eksempel på målgrupper er funksjonshemmede og personer med særlige omsorgsoppgaver, ifølge Lov om voksenopplæring.

Voksenopplæringstilskuddet kalles TRT-midler, forkortet fra Tilretteleggingstilskudd. Ifølge lovverket skal TRT-midler brukes til å ‘fjerne hindringer’ og ‘kompensere de ekstra utgiftene studieforbundene har knyttet til tilrettelegging av opplæring for deltakere som har behov for dette.’ Det betyr at tilskuddet skal benyttes til å dekke konkrete tilretteleggingsutgifter til det enkelte kurs. Tilskudd kan ikke benyttes til full finansiering av opplæringstiltak, men knyttes til merkostnader ved å arrangere eller legge til rette for at særlige målgrupper kan delta i opplæring.

 • TRT-søknader på kr 3000,- og lavere behandles direkte av Funkis. Lokallag kan søke om opptil 3000,- i TRT-midler direkte til Funkis. Dette er samlet sum, iregnet også frivillig arbeid (lokallag kan ikke søke om mer enn 3000,- i TRT-midler).
 • TRT-søknader over kr 3000,- fra fylkeslag behandles gjennom organisasjonens sentralledd og deretter i Funkis.