Fylkesleddene samarbeider med Funkis sentralt og holder kurs og samlinger for sine medlemmer på regional- og lokalplan.

Her finner du mer info om disse fylkesleddene