Hopp til innhold
Støtt oss

Tiltak 1: behandlingsreiser til utlandet

Behandling i varmere strøk har svært god effekt for mange revmatikere. Varmen myker opp stive ledd og gjør det mulig å drive fysisk aktivitet. Gjennom behandlingsreiser til utlandet får pasienter med inflammatoriske leddsykdommer og psoriasis artritt mulighet til å få behandling i 4 uker i varmere strøk.  Pasientene merker en stor effekt i den perioden oppholdet varer og effekten vedvarer i flere måneder etter hjemkomst.

Problemet er at det er for få behandlingsreiser og det blir færre for hvert år som går. I 2000 ble behovet estimert til 3 200 plasser årlig for pasienter med muskel- og skjelettsykdommer (NOU 2000:2), men i 2018 er det bare 1 545 som får tilbudet. Dette på tross av at det er over 3 600 som søkte.

Våre beregninger viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gi flere tilgang på behandlingsreiser. Kostnaden per rehabiliteringsdøgn under en behandlingsreise er vesentlig lavere enn tilsvarende rehabilitering i Norge, samtidig som effekten av å oppholde seg i varmt klima ikke kan oppnås for rehabilitering i Norge. Ved å investere i flere behandlingsreiser til utlandet vil man få flere friskere revmatikere, med høyere arbeidsdeltakelse og lavere bruk av helsetjenester i Norge.

NRF arbeider for å øke antall behandlingsreiser slik at alle som har behov og nytte av behandlingsreise skal få. I tillegg arbeider vi for at flere diagnoser skal inkluderes i tilbudet og dermed få tilbud om behandlingsreise til utlandet.

Les mer detaljert om beregningene i REMUS-rapporten.